Tilläggsdirektiv till Polismetodutredningen (Ju 2008:01) ID-nummer: Dir. 2010:24

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2010.