Tilläggsdirektiv till Upphovsrättsutredningen (Ju 2008:07) ID-nummer: Dir. 2010:108

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs. Kvarvarande del av uppdraget ska i stället redovisas senast den 8 april 2011.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse