Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi ID-nummer: Dir 2016:3

Ansvarig: Miljö- och energidepartementet

En särskild utredare ska analysera och föreslå styrmedel för att främja återanvändning av produkter och därmed förebygga uppkomsten av avfall. Det övergripande målet är att nå en mer resurseffektiv och cirkulär samhällsekonomi.

Ladda ner:

Ordförklaringar

Ordlista

Uppdraget ska redovisas senast den 28 februari 2017.