Tilläggsdirektiv till Utredningen om anpassning till nya förutsättningar för taxi och samåkning ID-nummer: Dir. 2016:27

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska i stället redovisas den 1 december 2016.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Taxi och samåkning – i dag, i morgon och i övermorgon

    I enlighet med direktivet lämnas författningsförslag angående följande punkter: En obligatorisk användning av taxameterutrustning i taxifordon utan möjligheter till dispens. En ny kategori av yrkesmässig personbefordran med personbil eller lätt lastbil utan obligatoriskt taxameterkrav. Ändringar eller förtydliganden av de regler som finns för samåkning mellan privatpersoner.

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse