Tilläggsdirektiv till Utredningen om nätdroger m.m. ID-nummer: Dir. 2016:64

Ansvarig: Regeringen, Socialdepartementet

Tiden för utredningen om nätdroger m.m. förlängs till senast den 1 januari 2017.

Ladda ner:

Det var den 22 oktober 2015 som regeringen beslutade kommittédirektiv om klassificering av nya psykoaktiva substanser (dir. 2015:102).

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (2 st)

  • Tilläggsdirektiv till Utredningen om nätdroger m.m.

    Tiden för utredningen om nätdroger m.m. förlängs till senast den 1 januari 2017.

  • Klassificering av nya psykoaktiva substanser

    En särskild utredare ska göra en bred översyn av problemen med nya psykoaktiva substanser. Utredningen ska lägga fram förslag till olika åtgärder som syftar till att snabbare kunna klassificera sådana hälsofarliga substanser som förekommer eller kan komma att göras tillgängliga på den svenska marknaden.

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (1 st)

  • Klassificering av nya psykoaktiva substanser

    Utredningen om nätdroger med mera har haft i uppdrag att lägga fram förslag till olika åtgärder som syftar till att snabbare kunna klassificera sådana hälsofarliga substanser som förekommer eller kan komma att göras tillgängliga på den svenska marknaden.

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse