Tilläggsdirektiv till 2015 års skolkommission ID-nummer: Dir. 2016:86

Ansvarig: Utbildningsdepartementet

Regeringen beslutade den 1 april 2015 att ge en kommitté – en skolkommission – i uppdrag att lämna förslag som syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan (dir. 2015:35).

Ladda ner:

Utredningstiden förlängs nu. Uppdraget ska redovisas senast den 20 april 2017.

Lagstiftningskedjan

Kommittédirektiv (3 st)

Departementsserien

Statens offentliga utredningar (2 st)

Lagrådsremiss

Proposition

Förordningsmotiv

Skrivelse