Ett informationssamhälle för alla ID-nummer: Prop. 1999/2000:86