Ny vägtrafikskattelag, m.m. ID-nummer: Prop. 2005/06:65

Ladda ner:

I propositionen föreslår regeringen att en ny vägtrafikskattelag ska införas. Den nya lagen går ut på att fordonsskatten läggs om från dagens system baserat på fordonets vikt, till en skatt som är baserad på hur mycket koldioxid fordonet släpper ut. Ju mindre koldioxid ett fordon släpper ut, desto lägre blir fordonsskatten. Förslaget läggs för att öka miljöstyrningen och stimulera till köp av bilar som släpper ut mindre koldioxid.