The Swedish Reform Programme for Growth and Employment 2008-2010

Ladda ner:

Ordförklaringar

Ordlista
Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning för perioden 2008-2010, på engelska.