Från tombola till Internet översyn av lotterilagstiftningen ID-nummer: SOU 2000:50