Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och slutligt omhändertagande av farligt avfall ID-nummer: SÖ 1991:22

Ladda ner:

Ordförklaringar

Ordlista
Baselkonventionen om kontroll av gränsöverskridande transporter och slutligt omhändertagande av farligt avfall. Basel den 22 mars 1989