Ministeriella noter, växlade med Grekland angående ytterligare förlängning av handels- och sjöfartstraktaten Diarienummer: SÖ 1926:5