Presseminarier om arbetsmarknadsläget

Arbetsmarknads- och etableringsministern bjuder regelbundet in media till en presentation av det arbetsmarknadspolitiska läget och regeringens politik för hur fler människor ska komma i arbete.

Utbildningsplikt för nyanlända – stärkta spår till jobb

Regeringen arbetar för stärkta spår till jobb för nyanlända. Resultaten i etableringsuppdraget har förbättrats men för att fler nyanlända ska komma i arbete krävs en mer effektiv användning av tiden i etablering. Fler behöver också utbildning för att komma i arbete och regeringen inför därför en utbildningsplikt för nyanlända. Det presenterade arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson och gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström vid ett presseminarium den 27 juni 2017.

Pressmeddelande: Utbildningsplikt för nyanlända

Den 3 februari 2017

Vid ett presseminarium i Rosenbad fredagen den 3 februari 2017 presenterade arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson arbetsmarknadsläget.

Den 8 april 2016

Vid ett presseminarium den 8 april 2016 presenterade arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson arbetsmarknadsläget med fokus på nyanländas etablering. Samtidigt presenterade ministern Finansdepartementets senast prognos över arbetslöshet och sysselsättning.

Den 10 februari 2016

Vid ett presseminarium om arbetsmarknadsläget den 10 februari 2016 presenterade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson siffror angående ungdomsarbetslösheten som nu minskar.

Den 3 december 2015

Torsdagen den 3 december presenterade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson det arbetsmarknadspolitiska läget vid ett presseminarium i Rosenbad.

Den 25 augusti 2015

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson presenterade den 25 augusti 2015 det arbetsmarknadspolitiska läget. Hon presenterade samtidigt regeringens föreslagna satsningar på långtidsarbetslösa i budgetpropositionen för 2016.

Den 25 maj 2015

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson presenterade den 25 maj 2015 det arbetsmarknadspolitiska läget och några av regeringens viktigaste förslag för att öka sysselsättningen.