Arbetsrätt och arbetsmiljö i statens budget

Området Arbetsrätt och arbetsmiljö är en del av utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv i regeringens budgetproposition för 2018.

Statens budget i siffror

Här kan du se förslag och beslut om ramar och anslagsnivåer för statens budget.

Området omfattar följande anslag:
2:1 Arbetsmiljöverket
2:2 Arbetsdomstolen
2:3 Internationella arbetsorganisationen (ILO)
2:4 Medlingsinstitutet
2:5 Arbetslivspolitik
2:6 Centrum för kunskap om och utvärdering av arbetsmiljö

Kontakt

Claes Elmgren
Budgetsamordnare, Arbetsmarknadsdepartementet
Telefon 08-405 92 71

Mer om statens budget

Den 20 september 2017 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen.