Areella näringar, landsbygd och livsmedel

De areella eller gröna näringarna är viktiga basnäringar. De står för en betydande del av markanvändningen på landsbygden och har en unik roll som förvaltare av landskapets natur- och kulturvärden. Detta ger förutsättningar för att bedriva annan näringsverksamhet på landsbygden som till exempel verksamhet kopplat till upplevelser och rekreation.

Ansvariga för areella näringar, landsbygd och livsmedel

Ansvarigt statsråd

Sven-Erik Bucht Landsbygds­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om areella näringar, landsbygd och livsmedel

Bild på paneldeltagarna.
Deltagare i debatten ”Hur ska hela Sverige leva? Politikerna ger svar” den 30 juni. Från vänster: Terese Bengard, verksamhetschef Hela Sverige ska leva, Sven-Erik Bucht, landsbygdsminister, Magnus Oscarsson, Kd, riksdagsledamot, Ulf Berg, M, Anders Forsberg, Sd, riksdagledamot, Eskil Erlandsson, C, riksdagsledamot, Emma Wallrup, V, riksdagsledamot. Regeringskansliet.

Landsbygden behöver nationellt politiskt ledarskap

I Almedalen samtalade igår landsbygdsminister Sven-Erik Bucht med andra politiker om hur hela Sverige ska leva. Landsbygdsministern pekade på den nytillsatta parlamentariska kommittén som ett viktigt verktyg för att man ska kunna bo, leva och verka på landsbygden.

Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Handlingsplan med 87 åtgärdsförslag för att lindra mjölkkrisen

Under våren har regeringen samarbetat nära med organisationer, företag och myndigheter för att hitta lösningar som kan lindra mjölkkrisen. Den 22 maj träffades parterna för att anta en gemensam handlingsplan med 87 åtgärdsförslag som tagits fram i syfte att vända krisen. Tanken är att alla berörda aktörer på olika sätt ska bidra i arbetet.

Foto: Julia Sjöberg/Folio

Landsbygdsprogrammet godkänt av EU-kommissionen

Den 26 maj 2015 godkände EU-kommissionen det svenska landsbygdsprogrammet för perioden 2014-2020 . Vissa av programmets åtgärder har redan öppnats för ansökan medan resterande åtgärder öppnas för ansökan successivt under perioden 2015 och 2016.

Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet

En livsmedelsstrategi för jobb och tillväxt i hela landet

Den 5 mars 2015 markerades startskottet för regeringens arbete med att ta fram en svensk livsmedelsstrategi som omfattar hela livsmedelskedjan. Regionala dialogmöten anordnas på sex platser i landet för att samla in synpunkter och förslag till strategin.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement och övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Prenumerera

Du kan prenumerera på ditt urval på två sätt: