Barn- och ungdomsutbildning

Till barn– och ungdomsutbildningen hör förskola, fritidshem, den obligatoriska skolan samt gymnasieskolan. Elever ska utifrån sina olika förutsättningar och behov få utbildning så att de uppnår kunskapskraven och därmed får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Ansvariga för barn- och ungdomsutbildning

Ansvariga statsråd

Gustav Fridolin, Utbildningsminister
Gustav Fridolin Utbildnings­minister
Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyfts­minister
Anna Ekström Gymnasie- och kunskapslyfts­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om barn- och ungdomsutbildning

  • Gustav Fridolin tog emot betänkandet om nationella minoritetsspråk

    Utbildningsminister Gustav Fridolin har tagit emot betänkandet Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk.

  • Ny utbildning för blivande ämneslärare

    Illustration: Regeringskansliet

    Regeringen har beslutat om att införa en ny tvåämnesutbildning för blivande ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9. Syftet är att öka söktrycket och minska avhoppen.

Illustration: Regeringskansliet

Skolpolitiskt seminarium med fokus samverkan för bästa skola

Torsdagen den 28 september bjöd utbildningsminister Gustav Fridolin in till ett presseminarium. Fokus för presseminariet var regeringsinitiativet samverkan för bästa skola, som innebär att staten via Skolverket genomför insatser för att förbättra elevernas resultat samt öka likvärdigheten inom och mellan skolor i Sverige.

Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson
Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Praktiknära skolforskning i fokus när nationell samling för läraryrket träffades

Regeringen har initierat en nationell samling där parterna inom skolans område bjuds in för att diskutera hur läraryrket ska kunna stärkas. Inom ramen för initiativet ryms flera av regeringens skolsatsningar, bland annat höjda lärarlöner och förbättrade möjligheter till kompetensutveckling.

Illustration: Regeringskansliet

Regeringen överlämnar propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti till riksdagen

Elever ska få rätt stöd i rätt tid. Att alla får de bästa förutsättningarna att lära sig läsa, skriva och räkna är avgörande för att varje elev också ska kunna tillgodogöra sig kunskaper i skolans övriga ämnen. Åtgärdsgarantin ska säkerställa att elever i behov av stödinsatser upptäcks tidigt, och därmed ges utökade möjligheter att nå så långt som möjligt i sitt lärande.

Foto: Finansdepartementet/Regeringskansliet

Utbildningsdepartementets samlade budgetsatsningar 2018

Sverige ska vara en ledande kunskapsnation som genom investeringar i högkvalitativ utbildning och forskning lägger grunden för vårt gemensamma samhällsbygge. Den svenska skolan ska utjämna socioekonomiska skillnader och ge alla människor möjlighet att utvecklas till sin fulla potential.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 970 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida