Barn- och ungdomsutbildning

Till barn– och ungdomsutbildningen hör förskola, fritidshem, den obligatoriska skolan samt gymnasieskolan. Elever ska utifrån sina olika förutsättningar och behov få utbildning så att de uppnår kunskapskraven och därmed får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Ansvariga för barn- och ungdomsutbildning

Ansvariga statsråd

Gustav Fridolin Utbildnings­minister
Anna Ekström Gymnasie- och kunskapslyfts­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om barn- och ungdomsutbildning

  • Gustav Fridolin tog emot utredning om problematisk elevfrånvaro

    Regeringens särskilda utredare Malin Gren Landell har överlämnat betänkandet Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera till utbildningsminister Gustav Fridolin. Utredaren har haft i uppdrag att kartlägga elevers problematiska frånvaro i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan samt analysera orsakerna till frånvaron och föreslå hur skolans arbete med att främja närvaro och vidta åtgärder vid frånvaro kan förbättras.

  • Bättre möjligheter för nationella minoritetsspråk i skolan ska utredas

    Illustration: Regeringskansliet

    Regeringen har i dag beslutat om att tillsätta en utredning om förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk. En särskild utredare ska kartlägga behovet av åtgärder med anledning av dels regeringens strävan att värna och revitalisera de nationella minoritetsspråken, dels Europarådets kritik mot Sverige när det gäller undervisningen i de nationella minoritetsspråken.

Utbildningsminister Gustav Fridolin
Utbildningsminister Gustav Fridolin Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

Gustav Fridolin höll pressträff om PISA-resultatet

Utbildningsminister Gustav Fridolin kommenterade resultatet av PISA-studien vid en pressträff under tisdagen. Efter pressträffen bjöd ministern in till ett panelsamtal med företrädare inom skolan.

Foto: Mikael Lundgren/Regeringskansliet

För en framstående kunskapsnation med jämlik utbildning och forskning i världsklass

I den här broschyren beskrivs det svenska utbildningsväsendet och dess finansiering, från förskola till högskoleutbildning. Den beskriver också en del av den offentligt finansierade forskningen i Sverige.

Illustration: Regeringskansliet

Gymnasieutredningens betänkande går ut på remiss

I dag skickar Utbildningsdepartementet Gymnasieutredningens betänkande En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77) till remissinstanser för deras synpunkter.

Illustration: Regeringskansliet

Gustav Fridolin och Anna Ekström kommenterade TIMSS och TIMSS Advanced

Utbildningsminister Gustav Fridolin och gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström hade pressträff med anledning av resultaten i studierna TIMSS och TIMSS Advanced som undersöker elevers kunskap i bland annat matematik och naturvetenskap.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 644 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida