Barn- och ungdomsutbildning

Till barn– och ungdomsutbildningen hör förskola, fritidshem, den obligatoriska skolan samt gymnasieskolan. Elever ska utifrån sina olika förutsättningar och behov få utbildning så att de uppnår kunskapskraven och därmed får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Ansvariga för barn- och ungdomsutbildning

Ansvariga statsråd

Gustav Fridolin Utbildnings­minister
Anna Ekström Gymnasie- och kunskapslyfts­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om barn- och ungdomsutbildning

  • Försöksverksamhet med branschskolor för ökade möjligheter till yrkesutbildning

    Illustration: Regeringskansliet

    Regeringen har beslutat om en remiss till Lagrådet om en försöksverksamhet med branschskolor. Förslaget har sin bakgrund i ett minskat intresse för yrkesutbildningar och oro för en framtida brist på kompetent personal i många branscher. Genom att skolhuvudmän och branscher samverkar kan bättre möjligheter skapas för att erbjuda yrkesutbildningar inom små yrkesområden på fler platser i landet.

  • Modell för skolsamverkan ska inkludera fler placerade barn och unga

    Illustration: Regeringskansliet

    En obruten skolgång är viktigt för alla placerade barn och unga. Regeringen har som en del av en satsning som är överenskommen med Vänsterpartiet beslutat om ett uppdrag till Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) och Socialstyrelsen att anpassa en modell för skolsamverkan till att även omfatta barn och unga som är placerade i familjehem, jourhem, hem för vård eller boende (HVB) och stödboende.

Illustration: Regeringskansliet

Jarmo Lainio ska utreda om modersmål och nationella minoritetsspråk

Utbildningsminister Gustav Fridolin har i dag förordnat Jarmo Lainio som särskild utredare i utredningen Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk.

Illustration: Regeringskansliet

Huvudmän skyldiga att erbjuda lovskola

Regeringen har i dag beslutat om en remiss till Lagrådet med rätt till lovskola till elever som efter årskurs åtta och nio behöver mer tid för att nå kunskapskraven. Huvudmän blir skyldiga att erbjuda sådan lovskola.

Illustration: Regeringskansliet

Stadieindelad timplan ska öka jämlikheten i skolan

Regeringen har beslutat om att lämna remiss till Lagrådet om en stadieindelad timplan i grundskolan. Syftet med en stadieindelad timplan är bland annat att säkerställa att alla elever får den undervisningstid de har rätt till och därmed bidra till en mer jämlik skola.

Illustration: Regeringskansliet

Uppdrag att förtydliga läroplaner

Regeringen ger Statens skolverk i uppdrag att föreslå ändringar i läroplanerna för grundskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan för att förtydliga skolans uppdrag att motverka traditionella könsmönster, att gestalta och förmedla värden som jämställdhet mellan kvinnor och män samt att aktivt och medvetet främja deras lika rätt och möjligheter.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 682 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida