Barn- och ungdomsutbildning

Till barn– och ungdomsutbildningen hör förskola, fritidshem, den obligatoriska skolan samt gymnasieskolan. Elever ska utifrån sina olika förutsättningar och behov få utbildning så att de uppnår kunskapskraven och därmed får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Ansvariga för barn- och ungdomsutbildning

Ansvariga statsråd

Gustav Fridolin, Utbildnings­minister
Gustav Fridolin Utbildnings­minister
Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyfts­minister
Anna Ekström Gymnasie- och kunskapslyfts­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om barn- och ungdomsutbildning

  • Försöksverksamhet med branschskolor ska stärka kompetensförsörjningen

    Riksdagen har nu i enlighet med regeringens förslag i propositionen En försöksverksamhet med branschskolor beslutat att anta regeringens förslag till lag om försöksverksamhet med branschskolor. Genom att skolhuvudmän och branscher samverkar skapas ökade möjligheter att erbjuda gymnasial yrkesutbildning även inom små yrkesområden i hela Sverige. Lagen träder i kraft den 1 augusti 2017. Försöksverksamheten ska påbörjas höstterminen 2018 och pågå i fem år.

  • Utbildning, undervisning och ledning – reformvård till stöd för en bättre skola

    Utredningen om en bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner har överlämnat delbetänkandet Utbildning, undervisning och ledning – reformvård till stöd för en bättre skola. I delbetänkandet redovisas de delar av uppdraget som rör justeringar av legitimations- och behörighetsreglerna, uppdraget att utreda om förskolechefer i förskolan bör benämnas rektorer i skollagen och uppdraget att se över hur en god introduktion i lärar- och förskolläraryrkena kan säkras.

Foto: Regeringskansliet

Gustav Fridolin tog emot utredning om elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser

Utbildningsminister Gustav Fridolin och gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström har tagit emot betänkande från Utredningen om elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser. Särskilda utredaren Ebba Östlin har haft i uppdrag att föreslå hur utbildningen för elever som kommer till Sverige under grundskolans senare årskurser ska kunna anpassas för att fler ska kunna nå behörighet till och kunna genomföra något av gymnasieskolans nationella program.

Illustration: Regeringskansliet

Peter Fredriksson blir ny generaldirektör för Skolverket

Regeringen har beslutat att utse Peter Fredriksson till ny generaldirektör för Skolverket. Peter Fredriksson kommer närmast från Södertälje kommun där han har arbetat som utbildningsdirektör.

Illustration: Regeringskansliet

Rätt att fullfölja introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till annan kommun

Regeringen har i dag beslutat att lämna en proposition till riksdagen med förslag om att förtydliga skollagen gällande elevens rätt att fullfölja ett introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till en annan kommun.

Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande Lärarförbundet, Helene Hellmark Knutsson, Gustav Fridolin, Annika Strandhäll, Karin Larsén, rektor Gymnastik- och idrottshögskolan och Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet
Robert Fahlgren, 2:e vice ordförande Lärarförbundet, Helene Hellmark Knutsson, Gustav Fridolin, Annika Strandhäll, Karin Larsén, rektor Gymnastik- och idrottshögskolan och Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet Foto: Regeringskansliet

Samling för daglig rörelse

Utbildningsminister Gustav Fridolin, minister för forskning och högre utbildning Helene Hellmark Knutsson samt folkhälso- och idrottsminister Annika Strandhäll presenterade idag Samling för daglig rörelse, insatser för att fler barn och unga ska röra på sig varje dag.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 819 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida