Barn- och ungdomsutbildning

Till barn– och ungdomsutbildningen hör förskola, fritidshem, den obligatoriska skolan samt gymnasieskolan. Elever ska utifrån sina olika förutsättningar och behov få utbildning så att de uppnår kunskapskraven och därmed får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Ansvariga för barn- och ungdomsutbildning

Ansvariga statsråd

Gustav Fridolin, Utbildningsminister
Gustav Fridolin Utbildnings­minister
Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyfts­minister
Anna Ekström Gymnasie- och kunskapslyfts­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om barn- och ungdomsutbildning

  • Regeringen vill samordna öppen förskola med språkinlärning

    Regeringen vill att fler nyanlända barn och barn med utländsk bakgrund ska gå i förskolan. Regeringen vill också att sysselsättningen hos utrikes födda vuxna ska öka. För att kommunerna ska få stöd i att samordna öppen förskola med språkinsatser under föräldraledigheten avser regeringen att ingå en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting.

  • Mer likvärdighet och ökad närvaro i skolan – propositionen lämnas till riksdagen

    Regeringen har tidigare presenterat flera förslag i lagrådsremissen Samling för skolan, som bland annat utgår från Skolkommissionens slutbetänkande. Nu har regeringen fattat beslut om en proposition som innebär att förslagen för en bättre och mer likvärdig skola går vidare till riksdagen.

Anna Ekström presenterar ny utredning

För att skapa en bättre matchning mellan utbildningsutbudet och arbetsmarknadens behov, säkerställa att resurser används effektivt och öka likvärdigheten tillsätter regeringen nu en utredning om en regional planering och dimensionering av gymnasieskolan.

Pressträff: Utredaren lämnar förslag om attraktiva läraryrken

Måndag den 12 mars överlämnade utredningen Bättre skola genom mer attraktiva lärarprofessioner sitt betänkande till Gustav Fridolin och Anna Ekström.

Två paket för att fler ska fullfölja en gymnasieutbildning

Regeringen vill att fler elever ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning och föreslår därför en rad förbättringar för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Ökad jämlikhet i skolan med stadieindelad timplan

Att alla elever får den undervisningstid de har rätt till är grundläggande för en jämlik skola. Nu fattar regeringen beslut om en ändring i skolförordningen, vilket innebär att den garanterade undervisningstiden framöver kommer att fördelas mellan låg-, mellan- och högstadiet.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 1053 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida