Barn- och ungdomsutbildning

Till barn– och ungdomsutbildningen hör förskola, fritidshem, den obligatoriska skolan samt gymnasieskolan. Elever ska utifrån sina olika förutsättningar och behov få utbildning så att de uppnår kunskapskraven och därmed får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Ansvariga för barn- och ungdomsutbildning

Ansvariga statsråd

Gustav Fridolin, Utbildningsminister
Gustav Fridolin Utbildnings­minister
Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyfts­minister
Anna Ekström Gymnasie- och kunskapslyfts­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om barn- och ungdomsutbildning

Skärpta regler om studiemedel vid utlandsstudier

– Internationalisering är viktigt, men vi ska inte finansiera vilka utbildningar som helst med studiemedel, säger Anna Ekström. Nu förtydligar regeringen bestämmelserna om när studiemedel inte rimligen bör lämnas.

Bättre förutsättningar för nyanlända elever samt förändringar för förskolechefer och fritidspedagoger

Regeringen har tidigare presenterat förslagen i lagrådsremissen Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas. Nu överlämnas förslagen i en proposition till riksdagen.

Regeringen vill samordna öppen förskola med språkinlärning

Regeringen vill att fler nyanlända barn och barn med utländsk bakgrund ska gå i förskolan. Regeringen vill också att sysselsättningen hos utrikes födda vuxna ska öka. För att kommunerna ska få stöd i att samordna öppen förskola med språkinsatser under föräldraledigheten avser regeringen att ingå en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting.

Mer likvärdighet och ökad närvaro i skolan – propositionen lämnas till riksdagen

Regeringen har tidigare presenterat flera förslag i lagrådsremissen Samling för skolan, som bland annat utgår från Skolkommissionens slutbetänkande. Nu har regeringen fattat beslut om en proposition som innebär att förslagen för en bättre och mer likvärdig skola går vidare till riksdagen.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 1071 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida