Barn- och ungdomsutbildning

Till barn– och ungdomsutbildningen hör förskola, fritidshem, den obligatoriska skolan samt gymnasieskolan. Elever ska utifrån sina olika förutsättningar och behov få utbildning så att de uppnår kunskapskraven och därmed får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Ansvariga för barn- och ungdomsutbildning

Ansvariga statsråd

Gustav Fridolin, Utbildningsminister
Gustav Fridolin Utbildnings­minister
Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyfts­minister
Anna Ekström Gymnasie- och kunskapslyfts­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om barn- och ungdomsutbildning

Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson
Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Praktiknära skolforskning i fokus när nationell samling för läraryrket träffades

Måndagen den 25 september ledde Helene Hellmark Knutsson samtal inom ramen för den nationella samlingen för läraryrket. Regeringen har initierat en nationell samling där parterna inom skolans område bjuds in för att diskutera hur läraryrket ska kunna stärkas. Inom ramen för initiativet ryms flera av regeringens skolsatsningar, bland annat höjda lärarlöner och förbättrade möjligheter till kompetensutveckling. Fokus för dagens möte var att diskutera samverkan kring praktiknära skolforskning.

Illustration: Regeringskansliet

Regeringen överlämnar propositionen Läsa, skriva, räkna – en åtgärdsgaranti till riksdagen

Elever ska få rätt stöd i rätt tid. Att alla får de bästa förutsättningarna att lära sig läsa, skriva och räkna är avgörande för att varje elev också ska kunna tillgodogöra sig kunskaper i skolans övriga ämnen. Åtgärdsgarantin ska säkerställa att elever i behov av stödinsatser upptäcks tidigt, och därmed ges utökade möjligheter att nå så långt som möjligt i sitt lärande.

Foto: Finansdepartementet/Regeringskansliet

Utbildningsdepartementets samlade budgetsatsningar 2018

Sverige ska vara en ledande kunskapsnation som genom investeringar i högkvalitativ utbildning och forskning lägger grunden för vårt gemensamma samhällsbygge. Den svenska skolan ska utjämna socioekonomiska skillnader och ge alla människor möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. En förskola av hög kvalitet och en jämlik kunskapsskola med behöriga och kompetenta lärare ger våra barn och unga en god grund att stå på. Det ska finnas goda möjligheter att studera vidare under hela livet och i hela landet, och att komplettera sin utbildning eller omskola sig i vuxen ålder.

Foto: Jessica Gow/Regeringskansliet

Fler lärare, lovsimskola och insatser för nyanlända – fortsatta investeringar i skolan i budgetpropositionen för 2018

Nu görs ytterligare investeringar för ett attraktivt läraryrke, för mer tidiga stödinsatser och för att öka jämlikheten. Insatserna uppgår till närmare en halv miljard kronor 2018. Regeringen har tidigare aviserat en unik förstärkning av den statliga finansieringen av skolan med start 2018 enligt skolkommissionens förslag, samt förstärkningar till gymnasieskolan. Sammantaget investerar regeringen 2,4 miljarder kronor för en jämlik kunskapsskola 2018 i kommande budgetproposition.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 916 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida