Barn- och ungdomsutbildning

Till barn– och ungdomsutbildningen hör förskola, fritidshem, den obligatoriska skolan samt gymnasieskolan. Elever ska utifrån sina olika förutsättningar och behov få utbildning så att de uppnår kunskapskraven och därmed får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Ansvariga för barn- och ungdomsutbildning

Ansvariga statsråd

Gustav Fridolin, Utbildningsminister
Gustav Fridolin Utbildnings­minister
Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyfts­minister
Anna Ekström Gymnasie- och kunskapslyfts­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om barn- och ungdomsutbildning

  • Mer rörelse i skolan

    Utbildningsminister Gustav Fridolin
    Utbildningsminister Gustav Fridolin Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

    – Barn som rör sig lär sig mer. Därför är det viktigt att det som länge har stått i läroplanen om att barn ska få röra sig varje dag faktiskt blir verklighet, säger utbildningsminister Gustav Fridolin. Därför får Skolverket nu i uppdrag att föreslå hur mer rörelse kan bli en del av vardagen i grundskolan.

  • Förslagen om gymnasieskolan överlämnas till riksdagen

    Regeringen överlämnar nu två propositioner till riksdagen för att höja kvaliteten och öka genomströmningen i gymnasieskolan.

Rätt stöd i rätt tid

Alla elever i den svenska skolan som är i behov av stöd ska tidigt få det stöd de behöver. Regeringen lämnar nu en ny proposition, Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser, för att säkra rätten till tidigt stöd.

Skärpta regler om studiemedel vid utlandsstudier

– Internationalisering är viktigt, men vi ska inte finansiera vilka utbildningar som helst med studiemedel, säger Anna Ekström. Nu förtydligar regeringen bestämmelserna om när studiemedel inte rimligen bör lämnas.

Bättre förutsättningar för nyanlända elever samt förändringar för förskolechefer och fritidspedagoger

Regeringen har tidigare presenterat förslagen i lagrådsremissen Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas. Nu överlämnas förslagen i en proposition till riksdagen.

Regeringen vill samordna öppen förskola med språkinlärning

Regeringen vill att fler nyanlända barn och barn med utländsk bakgrund ska gå i förskolan. Regeringen vill också att sysselsättningen hos utrikes födda vuxna ska öka. För att kommunerna ska få stöd i att samordna öppen förskola med språkinsatser under föräldraledigheten avser regeringen att ingå en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 1072 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida