Fem barn står och håller om varandra
Foto: Folio

Barnkonventionens väg mot svensk lag

Den 15 mars beslutade regeringen om en proposition för att göra FN:s konvention om barnets rättigheter till svensk lag. Den nya lagen innebär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn.

En inkorporering av barnkonventionen bidrar till att synliggöra barnets rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

  • Barnkonventionen som lag -vad innebär det i praktiken?

    Vid ett seminarium i Rosenbad den 19 mars belystes vad förändringen innebär för olika verksamheter. Barnminister Lena Hallengren, tidigare statsminister Ingvar Carlsson och Emma Henriksson, ordförande i Socialutskottet talade. Det var även två panelsamtal, en med representanter för myndigheter och organisationer, samt en panel med politiker.

Aktuellt inom barnkonventionens väg mot svensk lag

Illustration: Regeringskansliet

Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter

Ta del av propositionen för en inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter. Regeringen överlämnade lagförslaget till riksdagen den 19 mars 2018.

Tre barn leker med en skateboard
Foto: Folio Foto: Folio

Till dig som är barn. Frågor och svar om den nya lagen.

Regeringen vill göra FN:s barnkonvention till svensk lag. Barnkonventionen innehåller regler för barns rättigheter. Med den här lagen vill regeringen att det ska bli tydligare att barn har egna rättigheter. Det ska blir tydligare hur vuxna ska använda barnkonventionen om beslut som rör barn.

Tonåringar står på rad i skolan
Foto: Folio Foto: Folio

Frågor och svar

Här hittar du frågor och svar om propositionen som handlar om inkorporering av FN:s barnkonvention till svensk lag.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet