Bekämpning av terrorism

Området beskriver hur Sverige, enskilt och tillsammans med andra stater arbetar för att möta hotet från terrorismen. Det omfattar också frågor om lagstiftning mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Ansvariga för bekämpning av terrorism

Ansvarigt statsråd

Morgan Johansson, Justitie- och migrations­minister
Morgan Johansson Justitie- och inrikes­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om bekämpning av terrorism

Förslag om skarpare terrorlagstiftning

Morgan Johansson tog emot ett betänkande med förslag som utökar kriminalisering av handlingar kopplade till terrorism. Terrorismresor till hemlandet och självstudier i vapen- och sprängämnestekniker föreslås bli straffbart. Förslagen presenterades av den särskilda utredaren Lars Werkström, rättschef vid Åklagarmyndigheten, vid en pressträff.

Stärkt stöd till offer för terrorism utreds

I våras antogs ett EU-direktiv med bestämmelser om bland annat skydd av, stöd till och rättigheter för offer för terrorism. Brottsoffermyndighetens generaldirektör Annika Öster har nu fått regeringens uppdrag att analysera behovet av åtgärder för att Sverige ska leva upp till sina åtaganden enligt terrorismdirektivets brottsofferbestämmelser.

Samlingssida om strategi mot terrorism och arbete mot våldsbejakande extremism

Regeringen har tagit fram en nationell strategi mot terrorism som ska vara utgångspunkten för Sveriges långsiktiga arbete och skapa en tydlig struktur för det arbete som krävs för att motverka terroristbrottslighet. På samlingssidan redovisas regeringens åtgärder mot terrorism och arbetet mot våldsbejakande extremism.

Trygghet och försvar – tre år in i mandatperioden

Sedan regeringen tillträdde 2014 har stora satsningar gjorts på polisen, det brottsförebyggande arbetet, terrorismbekämpning och mot organiserad brottslighet. Många insatser genomförs också inom det militära och civila försvaret.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 315 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida