Bistånd och utveckling

Sverige har en lång tradition av ett generöst och ambitiöst bistånd. Utvecklingssamarbetet handlar om att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Det svenska utvecklingsbiståndet kanaliseras ofta genom internationella organisationer som FN och EU. Med humanitärt bistånd avses Sveriges insatser för att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för nödlidande människor som drabbas av naturkatastrofer, väpnade konflikter eller andra katastrofliknande förhållanden.

Ansvariga för bistånd och utveckling

Ansvarigt statsråd

Biståndsminister Isabella Lövin.
Isabella Lövin Bistånds­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om bistånd och utveckling

  • Regeringen förstärker samarbetet med civilsamhället inom utvecklingssamarbetet

    Regeringen beslutade 2 juli om gemensamma åtaganden med svenska civilsamhällsorganisationer för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet. Åtagandena har tagits fram i samarbete med ett antal organisationer och regeringen bjuder nu in civilsamhället att ansluta sig till åtagandena.

  • Regeringen antar ny strategi för Demokratiska republiken Kongo

    Biståndsminister Isabella Lövin och Denis Mukwege
    Biståndsminister Isabella Lövin träffade 17 juni den kongolesiska kirurgen Denis Mukwege, mottagare av flera internationella utmärkelser för sina insatser för våldtagna kvinnor i Demokratiska republiken Kongo (DRK). Mötet handlade bland annat om den nya biståndsstrategin för DRK. Foto: Catarina Axelsson/Regeringskansliet

    Idag beslutade regeringen om nya strategier för utvecklingssamarbetet med Demokratiska republiken Kongo (DRK) och Rwanda. Strategierna befäster Sveriges starka engagemang för utvecklingen i Stora sjöregionen och stakar ut biståndets inriktning för de kommande fem åren.

Isabella Lövin inledningstalar vid uppstartsmötet för den nya politiken för svenskt utvecklingssamarbete.
Isabella Lövin inledningstalar vid uppstartsmötet för den nya politiken för svenskt utvecklingssamarbete. Foto: Veronica Nordlund/Regeringskansliet

Utveckling 2016: En ny inriktning för det svenska utvecklingssamarbetet

I budgetpropositionen för 2015 aviserar regeringen att en översyn av den biståndspolitiska inriktningen ska göras.

Utrikesdepartementet

En enkel samlad bild av bistånd och svensk utvecklingspolitik

I maj släppte UD en ny informationssajt "Utforska det svenska biståndet", som berättar om hur biståndet är en del av den svenska utrikespolitiken, hur det hela hänger ihop och varför det ser ut som det gör.

Foto: UN Photo/M Wild

Hållbar utvecklingspolitik

Politiska beslut i Sverige eller i EU får ofta konsekvenser för fattiga människor i utvecklingsländer. Därför är kärnan i politiken för global utveckling att de politiska beslut som fattas i Sverige också ska ta hänsyn till effekter på fattiga länder och människor.

Illustration: Regeringskansliet

Regeringen förlänger det bilaterala biståndet till Irak

Regeringen beslutar att förlänga utfasningen av det bilaterala biståndet till Irak på grund av den allvarliga situationen i landet. Förra regeringen beslutade att fasa ut stödet helt 2015.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement och övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Prenumerera

Du kan prenumerera på ditt urval på två sätt:

Totalt 553 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida