Bistånd och utveckling

Sverige har en lång tradition av ett generöst och ambitiöst bistånd. Utvecklingssamarbetet handlar om att skapa förutsättningar för fattiga människor att förbättra sina levnadsvillkor. Det svenska utvecklingsbiståndet kanaliseras ofta genom internationella organisationer som FN och EU. Med humanitärt bistånd avses Sveriges insatser för att rädda liv, lindra nöd och upprätthålla mänsklig värdighet för nödlidande människor som drabbas av naturkatastrofer, väpnade konflikter eller andra katastrofliknande förhållanden.

Ansvariga för bistånd och utveckling

Ansvarigt statsråd

Biståndsminister Isabella Lövin.
Isabella Lövin Bistånds­minister

Ansvarigt departement

Genvägar

Aktuellt om bistånd och utveckling

  • Biståndsminister Isabella Lövin besöker Nepal ett år efter jordbävningen

    Biståndsministern och kvinnliga murare
    Biståndsminister Isabella Lövin träffar kvinnliga murare som lär ut hur man bygger säkrare för att klara framtida katastrofer. Foto: Annika Flensburg/Regeringskansliet

    På årsdagen av den förödande jordbävningen i Nepal besöker biståndsminister Isabella Lövin landet för att följa upp hjälpinsatsen.

Biståndsminister Isabella Lövin och FN:s biträdande generalsekreterare Jan Eliasson.
Biståndsminister Isabella Lövin och FN:s biträdande generalsekreterare Jan Eliasson. Foto: Matilda Häggblom/Regeringskansliet

Högnivåmöte i Stockholm antar Stockholmsdeklarationen mot krig och konflikter

Den 5 april var biståndsminister Isabella Lövin värd för ett möte där ett 40-tal länder och organisationer enades om Stockholmsdeklarationen – en deklaration om hur arbetet för att förebygga konflikter och skapa förutsättningar för en varaktig fred ska stärkas.

Illustration: FN

Globala målen och Agenda 2030

De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Foto: UN Photo/M Wild

Hållbar utvecklingspolitik

Politiska beslut i Sverige eller i EU och FN får ofta konsekvenser för fattiga människor i utvecklingsländer. Därför är kärnan i politiken för global utveckling att de politiska beslut som fattas i Sverige också ska ta hänsyn till effekter på fattiga länder och människor.

FN-skrapan i New York
FN-skrapan i New York Foto: Åke E:son Lindman

Sverige och FN

Sveriges engagemang i FN utgör en hörnsten i svensk utrikespolitik. Samarbete på multilateral nivå är avgörande för att hitta lösningar till de komplexa utmaningar som världen står inför idag. Sverige har en lång tradition av FN-engagemang inom bland annat främjande av fred och säkerhet, nedrustning, rättsstatsutveckling, internationell rätt och mänskliga rättigheter.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 751 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida