Boende och byggande i statens budget

Boende och byggande omfattas av anslag som är en del av utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik, i statens budget.

Området omfattar följande anslag:
1:1 Bostadspolitisk utveckling
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad
1:4 Boverket
1:6 Lantmäteriet
1:7 Energieffektivisering och renovering av flerbostadshus och utomhusmiljöer
1:8 Stöd till kommuner för ökat bostadsbyggande
1:9 Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande
1:10 Bidrag till åtgärder mot radon i bostäder
1:11 Innovativt och hållbart byggande

Boende och byggande i siffror

Här kan du se förslag och beslut om ramar och anslagsnivåer för statens budget.

Kontakt

Budgetenheten, Näringsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Mer om statens budget

Den 20 september 2017 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen.