Finansiella rådgivare

Regeringskansliet anlitar finansiella rådgivare för att bistå i samband med utfärdande, försäljning, förvärv och överlåtelse av värdepapper och andra finansiella instrument avseende de statligt ägda företagen.

Regeringskansliet har upprättat en offentlig lista där alla finansiella rådgivare kan anmäla sitt intresse av att erbjuda rådgivning och transaktionstjänster i sådana sammanhang. Redovisningstjänster och finansiella due diligence tjänster omfattas inte.

Från den vid tidpunkt gällande offentliga listan kommer Regeringskansliet att utse de finansiella rådgivare som i det enskilda fallet får lämna anbud. Antalet finansiella rådgivare som i det enskilda fallet kommer att ge anbud kommer att variera beroende på behovet av skyndsamhet och uppdragets känslighet. Normalt kommer de tre till fem finansiella rådgivare som bedöms ha bäst förutsättningar att utföra uppdraget erbjudas möjlighet att lämna anbud. Bedömningen kommer att göras huvudsakligen utifrån de finansiella rådgivarnas tjänsteutbud, tillgänglighet och branscherfarenhet.

Intresseanmälan

De finansiella rådgivare som önskar anmäla sitt intresse att upptas på den offentliga listan, ombeds att skicka in nedan uppgifter till Enheten för statlig bolagsförvaltning som du når via e-post:

E-post till enheten för statlig bolagsförvaltning

  1. Fullständigt juridiskt namn
  2. Organisationsnummer
  3. Hemvist
  4. Namn kontaktperson
  5. Telefonnummer
  6. E-post
  7. Tjänster som erbjuds och bekräftelse att nödvändiga tillstånd innehas
  8. Sammanställning över relevant erfarenhet

Lista över insända intresseanmälningar:

ABG Sundal Collier AB
Barclays Bank Plc
BNP Paribas
Carnegie Investment Bank AB
Catella
Citigroup Global Markets Limited
Crédit Agricole Corporate & Investment Bank
Credit Suisse Securities (Europe) Ltd
Danske Bank
Deloitte
Deutsche Bank
Dresdner Kleinwort Limited
Erneholm & Haskel AB
Ernst & Young
Goldman Sachs International
Graviton AB
Greenhill & Co. International LLP
HDR Partners AB
JZ Capital Partners AB
J.P. Morgan Limited
Keefe, Bruyette & Woods Limited
KPMG AB
Lazard AB
Leimdörfer Fastighetsmarknads AB
Lenner & Partners Corporate Finance AB
Macquarie Capital Advisers
Merill Lynch International
Morgan Stanley & Co. limited
Navigo Partners AB
Nomura International plc
Nordea Bank AB
Oliver Wyman AB
Oliver Wyman AB, appendix
Pareto Securities AB
Perella Weiberg Partners
PK Partners AB
RBC Capital Markets
Rothschild Nordic AB
SEB Enskilda, Skandinaviska Enskilda Banken AB
Société Générale Corporate & Investment Banking (SG CIB)
Stella Advisors AB
Svenska Handelsbanken AB
Swedbank AB (publ)
Taylor Companies, Inc.
UBS Limited
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB