Satsning på brottsförebyggande arbete

Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott, inte bara i rättsväsendet utan också hos andra aktörer som kommuner, företag och organisationer. Regeringen vill skapa bättre förutsättningar för ett strukturerat brottsförebyggande arbete över hela landet på såväl lokal som regional och nationell nivå och har därför lanserat en nationell satsning på det brottsförebyggande arbetet.

Ansvariga statsråd
Morgan Johansson
Ansvariga departement
Justitie­departementet

Om satsningen på brottsförebyggande arbete

 • Regeringen presenterar nytt brottsförebyggande program

  Foto: Christofer Dracke/Folio

  Det finns ett stort behov av att utveckla samhällets insatser för att förebygga brott, inte bara i rättsväsendet utan också hos andra berörda aktörer. Rättsväsendet ska klara upp fler brott och det grova våldet måste få ett slut. Men vi måste också bli bättre på att förebygga att brott över huvud taget inträffar. Därför lanserar regeringen nu ett nationellt brottsförebyggande program.

 • Samarbete i Sofielund förebygger brott i Malmö

  • Morgan Johansson i samtal på ett torg

   Morgan Johansson i samtal med Hjalmar Falck, processledare i Malmö stad och chef för verksamheten

   Foto: Regeringskansliet

  • Morgan Johansson på ett torg samtalar med polis

   Morgan Johansson tillsammans Jan Svärd, ordförande i fastighetsägare Sofielund (till vänster) och Jonatan Örstrand, kommunpolis.

   Foto: Regeringskansliet

  • Gruppbild med Morgan Johansson och fem andra utomhus

   Morgan Johansson tillsammans med nyckelpersoner i samverkansgruppen. Från vänster: Hjalmar Falck, processledare Malmö stad, Jan Svärd, ordförande för föreningen, Jonatan Örstrand, kommunpolis, Mohamed Abdulle, ordförande Seveds FK och Abdi Aziz medlem i samma fotbollsklubb.

   Foto: Regeringskansliet

  • Morgan Johansson samtalar med forskare

   Morgan Johansson i samtal med David M. Kennedy från USA som forskat mycket på förebyggande åtgärder mot gängbrottslighet.

   Foto: Regeringskansliet

  • Morgan Johansson håller tal med stor backdrop bakom sig

   Efter besöket i Sofielund lanserade Morgan Johansson det nationella brottsförebyggande programmet på Brås konferens "Råd för framtiden"

   Foto: Regeringskansliet

  Tisdagen 21 mars besökte Morgan Johansson Fastighetsägare Sofielund som utifrån den s.k. BID-modellen arbetar för att bryta negativ utveckling och göra området i södra Malmö tryggare.

Fakta: Satsningen på brottsförebyggande arbete

Regeringen vill skapa bättre förutsättningar för ett strukturerat brottsförebyggande arbete över hela landet på såväl lokal som regional och nationell nivå och driver därför en nationell satsning på det brottsförebyggande arbetet. Regeringen satsar 15 miljoner kronor årligen för att förstärka samverkan mellan olika aktörer och utveckla Brå:s pådrivande roll i det brottsförebyggande arbetet. Ytterligare 25 miljoner avsätts årligen för inrättande av regionala samordnare vid länsstyrelserna. Ett nytt nationellt brottsförebyggande program med ett flertal åtgärder, både inom och utanför rättsväsendet, presenterades den 21 mars 2017.

Vägen framåt

Foto: Regeringskansliet

Samråd med aktörerna i samhället

För att inhämta underlag till det nya nationella brottsförebyggande programmet har regeringen tagit del av erfarenheter och synpunkter från många aktörer i samhället; myndigheter, kommuner, näringsliv och organisationer i det civila samhället.

Foto: Scanpix/Ulf Palm

Länsstyrelserna får en roll i det brottsförebyggande arbetet

Länsstyrelserna kommer att få en viktig roll i att stödja och bidra till regional samordning av det brottsförebyggande arbetet. Årligen kommer 25 miljoner kronor att avsättas för att inrätta regionala brottsförebyggande samordnare vid länsstyrelserna.

Foto: Folio bildbyrå

Satsning på brottsförebyggande arbete i budgeten

I budgetpropositionen för 2017 föreslår regeringen att 25 miljoner kronor årligen ska avsättas för att inrätta regionala brottsförebyggande samordnare vid länsstyrelserna. Tillsammans med den förstärkning av Brottsförebyggande rådet (Brå) som gjordes i budgeten för 2016 innebär detta att regeringen nu fördelar 40 miljoner kronor mer per år till brottförebyggande arbete jämfört med den borgerliga regeringen.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök