Civila samhället i statens budget

Civila samhället och trossamfund omfattas av anslag som är en del av utgiftsområde 17 - Kultur, medier, trossamfund och fritid - i statens budget.

Området omfattar följande anslag:
9:1 Nämnden för statligt stöd till trossamfund
9:2 Stöd till trossamfund
13:2 Bidrag till allmänna samlingslokaler
13:4 Bidrag till riksdagspartiers kvinnoorganisationer
13:5 Insatser för den ideella sektorn

Mer om statens budget

Den 20 september 2017 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen.