Demokrati och mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. Demokratipolitiken omfattar bland annat allmänna val, åtgärder för att stärka och värna individens möjligheter till inflytande samt åtgärder för att främja och säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer ska även genomsyra hela den svenska utrikespolitiken.

Aktuellt om demokrati och mänskliga rättigheter

Illustration: Regeringskansliet

Värna demokratin mot våldsbejakande extremism - Hinder och möjligheter

Den 11 januari överlämnade utredningen En nationell samordnare för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism sitt slutbetänkande "Värna demokratin mot våldsbejakande extremism - Hinder och möjligheter". Slutbetänkandet innehåller en slutredovisning av samordningens arbete under de 3,5 år som gått.

Foto: Regeringskansliet

Förslag om stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner överlämnat

Måndagen den 27 november överlämnade utredningen om stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner sitt slutbetänkande till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke vid en webbsänd pressträff.

Illustration: Regeringskansliet

Snabbare omval

Regeringen föreslår i en proposition till riksdagen att ett omval ska hållas så snart det kan ske och senast inom tre månader efter Valprövningsnämndens beslut om omval. Riksdagen sa ja till regeringens förslag och de nya reglerna börjar gälla den 1 mars 2018.

Foto: Maskot / Folio

Regeringen föreslår förstärkt satsning mot diskriminering

Diskriminering måste bekämpas. Regeringen vill därför förstärka arbetet mot diskriminering genom att öka anslaget till Diskrimineringsmannen, DO, med 10 miljoner kronor, vilket är en ökning med 9 procent jämfört med nuvarande anslagsnivå. De lokala antidiskrimineringsbyråerna föreslås få ytterligare 15 miljoner kronor, vilket är en dubblering.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök