Demokrati och mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. Demokratipolitiken omfattar bland annat allmänna val, åtgärder för att stärka och värna individens möjligheter till inflytande samt åtgärder för att främja och säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer ska även genomsyra hela den svenska utrikespolitiken.

Aktuellt om demokrati och mänskliga rättigheter

  • Regeringen föreslår förstärkt satsning mot diskriminering

    Foto: Maskot / Folio

    Diskriminering måste bekämpas. Regeringen vill därför förstärka arbetet mot diskriminering genom att öka anslaget till Diskrimineringsmannen, DO, med 10 miljoner kronor, vilket är en ökning med 9 procent jämfört med nuvarande anslagsnivå. De lokala antidiskrimineringsbyråerna föreslås få ytterligare 15 miljoner kronor, vilket är en dubblering.

  • Regeringen vill stödja säkerhetshöjande åtgärder i det civila samhället

    Foto: Håkon Mosvold / TT

    Särskilda åtgärder genomförs för det civila samhällets fortsatta möjligheter att sprida kunskap, mobilisera och stärka kapaciteten i arbetet för mänskliga rättigheter samt för att värna demokratin.

Foto: Gerd Sjöberg/Strömsunds kommun

Förstärkning av stöd till det samiska folkets och de nationella minoriteternas kultur

Regeringen föreslår en betydande ökning av såväl Sametingets som Statens kulturråds stöd till det samiska folkets och de nationella minoriteternas kultur. För första gången avsätter också regeringen långsiktiga medel till barn- och ungdomsfilm på minoritetsspråken.

Illustration: Regeringskansliet

Ny skrivelse om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik

I skrivelsen redogör regeringen för ambitioner och prioriteringar vad gäller arbetet för de mänskliga rättigheterna, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik. Utvecklingen i omvärlden och de instrument som står till förfogande för Sveriges agerande redovisas också. I skrivelsen fastslås att mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer ska genomsyra hela den svenska utrikespolitiken. Skrivelsen betonar också att Sverige ska vara ledande globalt i att främja, förebygga och påverka utvecklingen på dessa tre områden.

Foto: Christian Ferm/Folio

Satsningar på totalt 85,1 miljoner kronor inför de allmänna valen 2018 och Europaparlamentsvalet 2019

De senaste tre nationella allmänna valen har andelen röstande ökat. Det gäller även de två senaste svenska Europaparlamentsvalen. Samtidigt finns det fortfarande stora skillnader i valdeltagande mellan olika befolkningsgrupper och valdistrikt. Därför föreslår regeringen i budgetpropositionen för 2018 en rad insatser som totalt uppgår till 85,1 miljoner kronor för att öka intresset för och deltagandet i valen 2018 och 2019.

Inbjudan till samråd om en stärkt minoritetspolitik

Kulturdepartementet bjuder in de nationella minoriteterna till samråd om Regeringskansliets arbete med en stärkt minoritetspolitik. Samråden kommer att äga rum i Malmö, Eskilstuna och Kiruna. Observera att nya mötestider gäller vid respektive ort!

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 1960 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida