Demokrati och mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. Demokratipolitiken omfattar bland annat allmänna val, åtgärder för att stärka och värna individens möjligheter till inflytande samt åtgärder för att främja och säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer ska även genomsyra hela den svenska utrikespolitiken.

Aktuellt om demokrati och mänskliga rättigheter

  • Alice Bah Kuhnke tog emot slutbetänkandet om en stärkt minoritetspolitik

    Den 15 november överlämnade Utredningen om en stärkt minoritetspolitik sitt slutbetänkande "Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik" till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Illustration: Regeringskansliet

Snabbare omval

Regeringen föreslår i en proposition till riksdagen att ett omval ska hållas så snart det kan ske och senast inom tre månader efter Valprövningsnämndens beslut om omval. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2018.

Foto: Maskot / Folio

Regeringen föreslår förstärkt satsning mot diskriminering

Diskriminering måste bekämpas. Regeringen vill därför förstärka arbetet mot diskriminering genom att öka anslaget till Diskrimineringsmannen, DO, med 10 miljoner kronor, vilket är en ökning med 9 procent jämfört med nuvarande anslagsnivå. De lokala antidiskrimineringsbyråerna föreslås få ytterligare 15 miljoner kronor, vilket är en dubblering.

Foto: Gerd Sjöberg/Strömsunds kommun

Förstärkning av stöd till det samiska folkets och de nationella minoriteternas kultur

Regeringen föreslår en betydande ökning av såväl Sametingets som Statens kulturråds stöd till det samiska folkets och de nationella minoriteternas kultur. För första gången avsätter också regeringen långsiktiga medel till barn- och ungdomsfilm på minoritetsspråken.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Alice Bah Kuhnke deltar i Mänskliga Rättighetsdagarna

I dag den 10 november kommer kultur- och demokratiministern bland annat leda ett panelsamtal om regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott. Seminariet startar kl. 13.00.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 1992 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida