Demokrati och mänskliga rättigheter

De mänskliga rättigheterna är universella och gäller för alla och envar. De slår fast att alla människor, oavsett land, kultur och sammanhang, är födda fria och lika i värde och rättigheter. Demokratipolitiken omfattar bland annat allmänna val, åtgärder för att stärka och värna individens möjligheter till inflytande samt åtgärder för att främja och säkerställa respekten för de mänskliga rättigheterna. Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer ska även genomsyra hela den svenska utrikespolitiken.

Aktuellt om demokrati och mänskliga rättigheter

 • MR-dagarna i Jönköping. Alla var där!

  • Alice Bah Kuhnke talar på scen. Representanter från myndigheterna sitter i panelen

   Även i år arrangerade Kulturdepartementet ett välbesökt seminarium. Alice Bah Kuhnke ledde paneldiskussionen ”Regeringens nationella plan mot rasism, liknande former av fientlighet och hatbrott”.

   Foto: Eva Dahlén/Regeringskansliet

  • Panelen sitter på höga stola på scenen

   Panelen bestod av Mikael Öhman Almén från Forum för Levande Historia, Helena Dal från Statens medieråd, Eva Sund från Polisen, Isak Reichel från Judiska Centralrådet och Katri Linna från Civil Rights Defenders.

   Foto: Eva Dahlén/Regeringskansliet

  • Alice Bah Kuhnke diskuterar med kommunal representant

   Alice Bah Kuhnke deltog vid länsstyrelsernas seminarium "Från kritik till statistik: FN:s rekommendationer på regional nivå".

   Foto: Eva Dahlén/Regeringskansliet

  Jönköping öppnade famnen och bjöd in till nordens största forum om Mänskliga rättigheter, MR-dagarna 2017. Det blev tre dagar fyllda av diskussioner, debatter, inspiration, seminarier och utställningar. Och alla var där! Det var allt från tunga organisationer, statliga myndigheter och kommuner till mindre föreningar och lokala initiativ.

Snabbare omval

Regeringen föreslår i en proposition till riksdagen att ett omval ska hållas så snart det kan ske och senast inom tre månader efter Valprövningsnämndens beslut om omval. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2018.

Foto: Maskot / Folio

Regeringen föreslår förstärkt satsning mot diskriminering

Diskriminering måste bekämpas. Regeringen vill därför förstärka arbetet mot diskriminering genom att öka anslaget till Diskrimineringsmannen, DO, med 10 miljoner kronor, vilket är en ökning med 9 procent jämfört med nuvarande anslagsnivå. De lokala antidiskrimineringsbyråerna föreslås få ytterligare 15 miljoner kronor, vilket är en dubblering.

Illustration: Regeringskansliet

Alice Bah Kuhnke tog emot slutbetänkandet om en stärkt minoritetspolitik

Den 15 november överlämnade Utredningen om en stärkt minoritetspolitik sitt slutbetänkande "Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik" till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Foto: Gerd Sjöberg/Strömsunds kommun

Förstärkning av stöd till det samiska folkets och de nationella minoriteternas kultur

Regeringen föreslår en betydande ökning av såväl Sametingets som Statens kulturråds stöd till det samiska folkets och de nationella minoriteternas kultur. För första gången avsätter också regeringen långsiktiga medel till barn- och ungdomsfilm på minoritetsspråken.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 1999 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida