Foto: Mikkel Ostergaard och Werner Nystrand/Folio

Digitalisering

Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringen är en av de faktorer som skapar störst förändring i dagens samhälle och den påverkar alla delar av samhället. Alla ska ges möjlighet att ta del av digitaliseringen och de fördelar den för med sig. Regeringen arbetar för att digitaliseringen ska bidra till hållbar tillväxt, sysselsättning och ett socialt sammanhållet samhälle.

  • Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson om regeringens arbete med digitalisering

    Regeringen har tagit fram en bredbandsstrategi som handlar om att hela Sverige ska få tillgång till snabbt internet och kunna nå samhällets service. Regeringen tar också fram en digitaliseringsstrategi som ska tydliggöra hur digitalisering kan bidra till att utveckla samhället och Sveriges konkurrenskraft.

Har du inspel till regeringens arbete med digitalisering?

Du når Regeringskansliet via växeln 08-405 10 00 eller per e-post som går via registrator.

It-säkerhet

Regeringen arbetar med en nationell strategi för it-säkerhet. Arbetet grundar sig i EU:s direktiv om åtgärder för en hög gemensam nivå av säkerhet i nätverk och informationssystem (NIS-direktivet), där det slås fast att en nationell strategi för it-säkerhet ska tas fram. Regeringen har också tillsatt en särskild utredare som ska föreslå hur EU-direktivet bäst kan implementeras i Sverige.

Digitaliseringens kraft tas tillvara inom många områden

Foto: Maskot/Folio

Digitalisering av offentlig sektor

För att kunna möta de utmaningar som det offentliga Sverige står inför behöver digitaliseringens möjligheter tas tillvara. Civilminister Ardalan Shekarabi är ansvarig minister för frågor om digital förvaltning.

ABB

Digitaliseringen är central för smart industri

Industrin och den industrinära tjänstesektorn är en tillväxtmotor i svensk ekonomi och har stor betydelse för vårt välstånd och gemensamma välfärd. Regeringen har tagit fram en nyindustraliseringsstrategi som ska bidra till att Sverige ska vara världsledande inom modern och hållbar industriell produktion – en produktion som är smart, flexibel, resurseffektiv och samtidigt erbjuder en attraktiv arbetsplats. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg är ansvarig för digitaliseringen av näringslivet.

Regeringskansliet

E-hälsa - digitalisering och välfärdsteknologi

År 2025 ska Sverige vara bäst i världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd. Digitaliseringen erbjuder stora möjligheter för framtidens socialtjänst och hälso- och sjukvård. Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström, Socialdepartementet, är ansvarig minister för frågor om e-hälsa.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 118 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida