En feministisk utrikespolitik

Jämställdhet mellan kvinnor och män utgör en grundläggande målsättning för svensk utrikespolitik. Uppfyllandet av kvinnors och flickors grundläggande mänskliga rättigheter utgör såväl en skyldighet inom ramen för internationella åtaganden som en förutsättning för att nå Sveriges bredare utrikespolitiska mål om fred, säkerhet och hållbar utveckling.

Ansvariga statsråd
Margot Wallström
Isabella Lövin
Ann Linde
Ansvariga departement
Utrikes­departementet

Om den feministiska utrikespolitiken

Utrikesminister Margot Wallström i riksdagens talarstol
Utrikesminister Margot Wallström presenterade utrikesdeklarationen 2016 vid den utrikespolitiska debatten i riksdagen den 24 februari 2016. Foto: Ingemar Edfalk/Riksdagsförvaltningen

Utrikesdeklarationen 2016

Situationen i världen manar till en feministisk utrikespolitik. Den syftar till att stärka kvinnors rättigheter, representation och tillgång till resurser. Sverige har under 2015 bidragit till att EU har tillsatt en högnivårådgivare för jämställdhet, och till bildandet av ett kvinnligt medlarnätverk. Vi fortsätter arbetet enligt vår handlingsplan för att involvera kvinnor i fredsprocesser. Genom att göra kvinnor delaktiga i fredssamtalen i Syrien kan vi bidra till ett mer hållbart samhälle.

Bild: Regeringskansliet

UD presenterar handlingsplan för den feministiska utrikespolitiken

Handlingsplanen anger riktningen för utrikesförvaltningens arbete med den feministiska utrikespolitiken med hjälp av sex långsiktiga mål. Målen är breda för att motsvara utmaningarna, täcka hela den globala agendan och göra det möjligt att samverka med utrikespolitikens olika verktyg.

Margot Wallström
- EU måste föregå med gott exempel. För att vara trovärdig så måste vi visa att det finns en länk mellan vårt interna och externa sätt att handla och att vi tillämpar ett genderperspektiv när vi bygger våra organisationer, formar våra team och bemannar våra missioner, framhöll utrikesminister Margot Wallström bland annat när hon berättade om regeringens feministiska utrikespolitik i en allmän föreläsning i Bryssel 14 mars. Foto: Anna-Charlotta Erikson, Sveriges EU-representation

Margot Wallström föreläste i Bryssel om den feministiska utrikespolitiken

I Bryssel den 14 mars berättade utrikesminister Margot Wallström om den feministiska utrikespolitikens utgångspunkter och uppbyggnad. Utrikesministern tryckte särskilt på varför kvinnor måste få ta plats vid förhandlingsborden i fredsförhandlingar och det ansvar den Europeiska Unionen måste ta för att göra skillnad inte minst i de externa relationer som EU har.

Utrikesminister Margot Wallström och några av världens främsta kvinnliga fredsmäklare samt representanter från civilsamhället, utländska regeringar, FN och EU.
Utrikesminister Margot Wallström och några av världens främsta kvinnliga fredsmäklare samt representanter från civilsamhället, utländska regeringar, FN och EU. Foto: Jessica Garpvall/Regeringskansliet

Sveriges nationella handlingsplan för genomförande av FN:s säkerhetsresolutioner om kvinnor, fred och säkerhet

Den 31 oktober 2000 antog FN:s säkerhetsråd resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Men fortfarande exkluderas kvinnor alltför ofta i fredsprocesser, vilket utgör ett hot mot fred och säkerhet samt hållbar utveckling på flera håll i världen. Därför arbetar Sverige aktivt för att främja agendan för kvinnor, fred och säkerhet.

Margot Wallström
Utrikesminister Margot Wallström. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Vad kan en feministisk utrikespolitik uppnå?

Varför behövs en feministisk utrikespolitik, vad kan en feministisk utrikespolitik åstadkomma och hur uppnås verklig förändring? I samband med det svenska statsbesöket till Finland 3-5 mars föreläste utrikesminister Margot Wallström på temat Sveriges feministiska utrikespolitik vid Helsingfors universitet.

Utrikesminister Margot Wallström och biståndsminister Isabella Lövin.
Utrikesminister Margot Wallström och biståndsminister Isabella Lövin. Foto: Johan Tegel/Regeringskansliet

"Jämställdhet skapar fred och välstånd"

Kampen för jämställdhet är inte en "mjuk fråga". Det är en fråga om liv och död. Den kan bara en feministisk utrikespolitik lösa, skriver Isabella Lövin och Margot Wallström i en debattartikel som publicerades på internationella kvinnodagen 2015.

Relaterat:

Stefan Löfven och Åsa Regnér
Statsminister Stefan Löfven och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Foto: Sören Andersson/Regeringskansliet

Feministisk regering

Sverige har världens första feministiska regering. Jämställdhet står i centrum, både i det nationella och internationella arbetet.

Illustration: UD

Midwives4All

Midwives4all är en global kampanj som Utrikesdepartementet initierat för att väcka uppmärksamhet om barnmorskor i världen.

Foto: International Alert

Swedish Foreign Policy News

Nyheter som rör jämställdhet på Swedish Foreign Policy News

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 153 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida