Energi

Energipolitiken omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning av energi. Politiken bygger på att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. I området ingår bland annat frågor om el-, värme- och gasmarknader, energieffektivisering och förnybar energi, såsom bio- och solenergi och vind- och vattenkraft.

Ansvariga för energi

Ansvarigt statsråd

Energiminister Ibrahim Baylan
Ibrahim Baylan Samordnings- och energi­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om energi

  • Lansering av nordisk rapport om ett hållbart energisystem till 2050

    Den 23 maj 2016 stod energiminister Ibrahim Baylan värd när en rapport från Nordisk Energiforskning och International Energy Agency (IEA) presenterades i Stockholm. Rapporten visar på möjliga vägar för Norden som region att uppnå ett koldioxidneutralt energisystem till 2050.

  • Rundabordssamtal om export av hållbar värme och kyla

    Rundabordssamtal
    Ibrahim Baylan höll rundabordssamtal om export av hållbar värme och kyla den 19 maj 2016. Foto: Karolina Hedenmo/Regeringskansliet

    Energiministern har träffat företag, organisationer och myndigheter för att diskutera hur exportfrämjandet kan utvecklas inom området hållbar värme och kyla. Mötet är en del i regeringens satsning på energiområdet, Team Sweden Energy, som görs inom ramen för regeringens exportstrategi.

Uppdrag till Energimyndigheten
Energiminister Ibrahim Baylan överlämnar regeringsuppdrag om en nationell kraftsamling inom belysningsområdet till Energimyndighetens Gd Erik Brandsma. Foto: Gunilla Strömberg/Regeringskansliet

Regeringen satsar på att halvera Sveriges elbehov för belysning

Den 3 maj 2016 presenterade energiminister Ibrahim Baylan regeringens satsning på klimatvänlig belysning – belysningsutmaningen. Ett uppdrag överlämnades till Energimyndigheten om att hålla ihop satsningen. Målsättningen är att halvera elbehovet för belysning i Sverige till år 2020.

Representanter från näringsliv och myndigheter i Forum för smarta elnäts styrgrupp

Energiminister Ibrahim Baylan har utsett ledamöter till styrgruppen för Forum för smarta elnät. Forum för smarta elnäts huvuduppgifter är att bidra till att samordna, främja och följa upp utvecklingen mot smartare elnät i Sverige, samt att främja svenska företags export av produkter och tjänster på området.

Samlingsbild
Medverkande i seminariet. Från vänster: Magnus Hall, vd Vattenfall; Jonas Abrahamsson, vd E.ON; Pernilla Winnhed, vd Svensk Energi; Åsa Regnér, jämställdhetsminister; Ibrahim Baylan, energiminister; Martina Estreen, utredare Energimyndigheten; Sofie Quant, initiativtagare NKDF; Elin Löfblad, initiativtagare Kraftkvinnor; Pekka Lundmark, vd Fortum och Jessica Alenius, initiativtagare NKDF. Foto: Karolina Hedenmo/Regeringskansliet

Hur ökar vi jämställdheten i energisektorn?

Hur kan jämställdheten öka i energisektorn? Det var frågan för seminariet den 18 februari där energiminister Ibrahim Baylan och jämställdhetsminister Åsa Regnér stod värdar. Förutom ministrarna medverkade forskare, framstående kvinnor från energibranschen och VD:arna för Sveriges tre största energibolag.

Energikommissionen
Energikommissionens ordförande energiminister Ibrahim Baylan tillsammans med kommissionens ledamöter. Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

Energikommissionen tar fram framtidens energipolitik

Framtidens energiförsörjning kräver nya lösningar som ger en trygg, marknadskraftig och klimatanpassad tillgång till el. Regeringen har därför tillsatt en parlamentarisk kommission som ska ta fram underlag till en bred politisk överenskommelse om den långsiktiga energipolitiken.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 484 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida