Foto: Regeringskansliet

EU-handslaget - för ökad delaktighet

EU-handslaget är en del av arbetet för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-frågor på hemmaplan. I samarbete med centrala aktörer i samhället skapar regeringen bättre förutsättningar för medborgare att delta i EU-arbetet och påverka beslut som fattas på EU-nivå.

Ansvariga statsråd
Ann Linde
Ansvariga departement
Utrikes­departementet
 • Dialog med arbetsmarknadens parter om EU-frågor

  Stefan Löfven i möte med arbetsmarknadens parter
  Den 7 mars höll statsministern sitt första EU-råd med arbetsmarknadens parter och företagarna i Rosenbad. Foto: Victor Svedberg/Regeringskqansliet

  Statsminister Stefan Löfven höll sitt första EU-råd med arbetsmarknadens parter och företagarna den 7 mars i Rosenbad. På dagordningen stod EU:s framtidsfrågor, brexit och det kommande vårtoppmötet den 9-10 mars. EU-rådet kommer att sammanträda två gånger per år och är ett återkommande forum för dialog kring aktuella frågeställningar på EU:s dagordning.

 • Det första regionala EU-handslaget – Skellefteå

  Foto: Linus Glanzelius / Regeringskansliet

  Den 22 februari ingick EU- och handelsminister Ann Linde ett EU-handslag med Europaforum Norra Sveriges ordförande Erik Bergkvist.

Foto: Emelie Öberg/Regeringskansliet

Myndighetsforum om stärkt delaktighet i EU-arbetet

Den 13 februari välkomnade EU- och handelsminister Ann Linde 40 myndighetschefer för en dialog om deras arbete med samråd och information kring EU-relaterade frågor. Myndighetsforumet var en av de åtgärder regeringen åtog sig att vidta i EU-handslaget den 7 december 2016 och är ett led i regeringens arbete med att stärka individers och organisationers insyn och delaktighet i frågor som beslutas på EU-nivå.

Foto: Regeringskansliet

EU-handslaget

Den 7 december ingick EU- och handelsminister Ann Linde två EU-handslag. Ett med LO, TCO, Saco, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv och Arbetsgivarverket och ett med Europaparlamentet och EU-kommissionens kontor i Sverige. Handslagen är startskottet på ett arbete för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget i Sverige när det gäller frågor som beslutas på EU-nivå.

Foto: Regeringskansliet

EU-sakråd

Den 16 februari välkomnade EU- och handelsminister Ann Linde representanter från ett trettiotal organisationer till ett EU-sakråd om Europeiska kommissionens nya Tjänstepaket.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök