Foto: Regeringskansliet

Arbete för ökad delaktighet i EU

EU- och handelsminister Ann Linde bedriver ett arbete för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige. I samarbete med relevanta aktörer i samhället skapar regeringen bättre förutsättningar för medborgare att delta i EU-arbetet och påverka beslut som fattas på EU-nivå.

Ansvariga statsråd
Ann Linde
Ansvariga departement
Utrikes­departementet

Regeringens satsningar

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet.

Om EU-handslaget

Genom EU-handslaget bjuder EU- och handelsminister Ann Linde in relevanta aktörer att bidra i arbetet att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget kring EU-relaterade frågor i Sverige.

Foto: Erik Norbergh/Regeringskansliet.

Satsningar för stärkt kunskap

Att öka kunskaperna om hur EU fungerar är en viktig del av regeringens delaktighetsarbete. Därför erbjuds olika utbildningar för bland andra lärare, skolledare, förtroendevalda och anställda i kommuner och regioner. Även insatserna inom EU-handslagen bidrar till att kunskaperna om Europeiska unionen förbättras.

Foto: Victor Svedberg/Regeringskansliet

Stärkta samrådsformer och EU-sakråd

Att stärka regeringens samrådsformer är ett viktigt led i att öka delaktigheten i beslut som fattas på EU-nivå. För detta krävs tydliga och välfungerande former för civilsamhället att föra en dialog med regeringen. Under våren 2017 arrangerades de första EU-sakråden.

Aktuellt

EU-handslaget Värmland.
EU-handslaget Värmland. Foto:Karlstad kommun

Värmländskt EU-handslag för ökad delaktighet

Den 7 november 2017 ingick EU- och handelsminister Ann Linde ett EU-handslag med Region Värmland, Karlstad kommun, Storfors kommun och Karlstad universitet. Under ett panelsamtal fick aktörerna ge sin syn på kunskapen, delaktigheten och engagemanget kring EU-relaterade frågor, både i Värmland och i den egna organisationen. Paneldeltagarna var eniga om att det finns utrymme för förbättring och åtog sig i EU-handslaget att höja ambitionen i det EU-relaterade arbetet.

EU-handslaget
EU-handslaget Foto: Elias Ljungberg

Delaktighet och EU:s framtid i fokus vid EU-handslag med Stockholmsregionens Europaförening

Den 26 oktober 2017 ingick Stockholmsregionens Europaförening ett EU-handslag med EU- och handelsminister Ann Linde. EU-handslaget ägde rum i anslutning till Stockholmsregionens Europadag på Europahuset i Stockholm.

Foto: Ninni Andersson / Regeringskansliet

Hur ska EU hantera globaliseringen?

I juni bjöd EU- och handelsminister Ann Linde in representanter från organisationer och civilsamhället, för att diskutera hur EU ska hantera globaliseringen. Diskussionen föranleder EU-sakråd om ett diskussionspapper som berör globaliseringen, publicerat av EU-kommissionen.

Genomförda och planerade EU-handslag

 • EU-handslaget alla parter.jpg
  EU-handslag med arbetsmarkandens parter. Från vänster: Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande, LO, Göran Arrius, ordförande, SACO, Eva Nordmark, ordförande, TCO, Ann Linde, Carola Lemne, VD, Svenskt Näringsliv, Lena Dahl, tf VD, Sveriges kommuner och Landsting (SKL), Eva Liedström Adler, generaldirektör, Arbetsgivarverket. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

  1. EU-handslag med arbetsmarknadens parter

  Den 7 december ingick EU- och handelsminister Ann Linde två EU-handslag. Ett med LO, TCO, Saco, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv och Arbetsgivarverket och ett med Europaparlamentet och EU-kommissionens kontor i Sverige. Handslagen är startskottet på ett arbete för att stärka delaktigheten, kunskapen och engagemanget i Sverige när det gäller frågor som beslutas på EU-nivå.

 • Foto: Linus Glanzelius / Regeringskansliet

  2. Det första regionala EU-handslaget – Skellefteå

  Den 22 februari ingick EU- och handelsminister Ann Linde ett EU-handslag med Europaforum Norra Sveriges ordförande Erik Bergkvist.

 • EU- och handelsminister Ann Linde och Rosaline Marbinah, vice-ordförande för LSU.
  EU- och handelsminister Ann Linde och Rosaline Marbinah, vice-ordförande för LSU. Foto: Erik Norbergh / Regeringskansliet

  3. EU-handslag med Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer

  På Europadagen den 9 maj ingick EU- och handelsminister Ann Linde ett EU-handslag med Rosaline Marbinah, vice ordförande för Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU). – Ett EU-handslag med ungdomsrörelsen är ett EU-handslag för EU:s framtid, sade Ann Linde, därför känns det både viktigt och roligt att ingå ett EU-handslag med LSU idag.

 • EU-och handelsminister Ann Linde och Lina Hultqvist, ordförande för Sveriges elevkårer.
  EU-och handelsminister Ann Linde och Lina Hultqvist, ordförande för Sveriges elevkårer. Foto: Malin Sundelin

  4. EU-handslag med Sveriges elevkårer

  Den 12 maj ingick EU-och handelsminister Ann Linde ett EU-handslag med Sveriges elevkårer. Handslaget ägde rum under Upptakt17, som arrangerades på Södertörns Högskola och samlade drygt 400 elevkårsaktiva från hela landet.

 • EU- och handelsminister med arrangörena av Region Östergötlands Internationella dag.
  EU- och handelsministern med arrangörerna av Region Östergötlands Internationella dag. Foto: Region Östergötland

  5. EU-handslag i Norrköping 2017

  Under Region Östergötlands Internationella dag den 23 maj ingick EU- och handelsminister Ann Linde ett EU-handslag med Region Östergötland, Motala kommun, Norrköping kommun och Linköping kommun.

 • Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin, EU- och handelsminister Ann Linde, Uppsala universitets rektor Eva Åkesson och Gotlands län landshövding Cecilia Schelin Seidegård
  Regionstyrelsens ordförande Meit Fohlin, EU- och handelsminister Ann Linde, Uppsala universitets rektor Eva Åkesson och Gotlands län landshövding Cecilia Schelin Seidegård. Foto: Länsstyrelsen i Gotlands län

  6. EU-handslag på Gotland

  Under Almedalsveckan i juli 2017 ingick Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland ett gemensamt EU-handslag med EU- och handelsminister Ann Linde.

 • Foto: Sven Persson/swelo.se

  7. Kunskapssatsning i fokus vid EU-handslag i Hässleholm

  I samband med Europaforum Hässleholms femtonårsjubileum ingick EU- och handelsminister Ann Linde ett EU-handslag med Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Skåne Nordost och Hässleholm kommun. I EU-handslaget åtog sig de lokala och regionala aktörerna bland annat att erbjuda sina företroendevalda och anställda att delta i den utbildning som Svenska institutet för Europapolitiska studier (Sieps) anordnar tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL).

 • Västsvenskt EU-handslag med Ulf Olsson, vice ordförande i Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Johnny Magnusson, Regionstyrelsens ordörrande Västra Götalandsregionen, EU- och handelsminister Ann Linde, Ann-Sofie Hermansson, Kommunstyrelsens ordförande Göteborgs Stad och Jonas Ransgård, Förbundsstyrelsens ordförande Göteborgsregionens kommunalförbund.
  Västsvenskt EU-handslag med Ulf Olsson, vice ordförande i Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Johnny Magnusson, Regionstyrelsens ordörrande Västra Götalandsregionen, EU- och handelsminister Ann Linde, Ann-Sofie Hermansson, Kommunstyrelsens ordförande Göteborgs Stad och Jonas Ransgård, Förbundsstyrelsens ordförande Göteborgsregionens kommunalförbund. Foto: Paul Björkman

  8. Västsvenskt EU-handslag

  EU- och handelsminister Ann Linde har ingått ett EU-handslag med Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionens kommunalförbund och Göteborgs stad. EU-handslaget var ett officiellt sidomöte till toppmötet om rättvisa jobb och tillväxt och ägde rum den 29 september 2017 på Världskulturmuseet i Göteborg.

 • Foto: Helena Hassel / Region Dalarna

  9. EU-handslag: Dalarna satsar på kunskap och höjt valdeltagande i Europaparlamentsvalen

  Kommunerna i Falun, Borlänge, Hedemora och Säter samt Region Dalarna ingick den 4 oktober 2017 EU-handslag med EU- och handelsminister Ann Linde. De fem Dalaaktörerna ska nu vidta åtgärder för att höja kunskapen om EU särskilt hos förtroendevalda och anställda. Dessutom kommer flera av dem att arbeta för att höja valdeltagandet i nästa val till Europaparlamentet.

 • EU-handslaget
  EU-handslaget Foto: Elias Ljungberg

  10. EU-handslag med Stockholmsregionens Europaförening

  Den 26 oktober 2017 ingick Stockholmsregionens Europaförening ett EU-handslag med EU- och handelsminister Ann Linde. EU-handslaget ägde rum i anslutning till Stockholmsregionens Europadag på Europahuset i Stockholm.

 • EU-handslaget Värmland.
  EU-handslaget Värmland. Foto:Karlstad kommun

  11. Värmländskt EU-handslag för ökad delaktighet

  Den 7 november 2017 ingick EU- och handelsminister Ann Linde ett EU-handslag med Region Värmland, Karlstad kommun, Storfors kommun och Karlstad universitet. Under ett panelsamtal fick aktörerna ge sin syn på kunskapen, delaktigheten och engagemanget kring EU-relaterade frågor, både i Värmland och i den egna organisationen. Paneldeltagarna var eniga om att det finns utrymme för förbättring och åtog sig i EU-handslaget att höja ambitionen i det EU-relaterade arbetet.

 • 12. Planerade EU-handslag

  Gävle 28 november 2017

 1. 1 EU-handslag med arbetsmarknadens parter
 2. 2 Det första regionala EU-handslaget – Skellefteå
 3. 3 EU-handslag med Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer
 4. 4 EU-handslag med Sveriges elevkårer
 5. 5 EU-handslag i Norrköping 2017
 6. 6 EU-handslag på Gotland
 7. 7 Kunskapssatsning i fokus vid EU-handslag i Hässleholm
 8. 8 Västsvenskt EU-handslag
 9. 9 EU-handslag: Dalarna satsar på kunskap och höjt valdeltagande i Europaparlamentsvalen
 10. 10 EU-handslag med Stockholmsregionens Europaförening
 11. 11 Värmländskt EU-handslag för ökad delaktighet
 12. 12 Planerade EU-handslag

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet