Folkbildning

Till folkbildningen räknas folkhögskolor, studieförbund och studerandeorganisationer inom folkhögskolan. Inom folkbildningen finns även särskilda statsbidrag för viss tolkutbildning.

Ansvariga för folkbildning

Ansvarigt statsråd

Anna Ekström, Gymnasie- och kunskapslyfts­minister
Anna Ekström Gymnasie- och kunskapslyfts­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om folkbildning

Illustration: Regeringskansliet

5 000 nya utbildningsplatser inom folkhögskolan

Regeringen genomför ett stort kunskapslyft för ett livslångt lärande och högre sysselsättning. Kunskapslyftet ger människor chans att utbilda sig bland annat för att kunna få ett jobb. Som ett led i kunskapslyftet tillför regeringen medel till folkhögskolorna för allmän och särskild kurs motsvarande 5000 platser – en satsning på 671 miljoner kronor årligen.

Illustration: Regeringskansliet

Höjning av studiemedlen med cirka 300 kronor

För att stärka de studerandes ekonomiska situation under studietiden föreslår regeringen i samarbete med Vänsterpartiet i budgetpropositionen för 2018 en höjning av studiemedlens bidragsdel. Förslaget innebär att bidragsdelen inom studiemedlen höjs med cirka 300 kronor per studiemånad.

Illustration: Regeringskansliet

Studiestartsstöd ska öka rekryteringen till studier för personer med kort utbildning

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att införa ett nytt rekryterande studiestöd. Syftet med studiestartsstödet är att öka rekryteringen till studier bland personer med kort utbildning och stora utbildningsbehov. Genom detta stärks deras möjligheter på arbetsmarknaden.

Illustration: Regeringskansliet

Valideringsdelegationen överlämnar nationell strategi till Anna Ekström

Valideringsdelegationen 2015–2019 har överlämnat ett delbetänkande till gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström med förslag till en nationell strategi för validering. Målsättningen är att betydligt fler personer ska få sin kompetens synliggjord och erkänd, oavsett hur de förvärvat den. Tillgången till validering är för låg i Sverige i dag och varierar mellan olika yrken, utbildningar och olika delar av landet.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 114 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida