Folkhälsa och idrott

Folkhälsa handlar om de insatser som görs för att förebygga ohälsa. Området omfattar allt från breda insatser för att främja folkhälsan till specifika frågor som alkohol, tobak och skydd mot smittsamma sjukdomar. Idrottsområdet innehåller både folkhälsofrågor, som att få människor att röra på sig och träna, och demokratiska perspektiv, som att få människor att engagera sig och ta ansvar i föreningslivet. Området omfattar också initiativ för att ge människor upplevelser i form av idrottsevenemang.

Aktuellt om folkhälsa och idrott

 • Bättre förutsättningar för barn och ungas idrottande

  Regeringen fortsätter satsningen på idrottsrörelsen och avsätter i vårändringsbudgeten ytterligare 10 miljoner kronor för att ge bättre förutsättningar för barn och ungas idrottande. Satsningen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet.

 • Hårdträning utan dopning

  Regeringen ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att stödja det förebyggande antidopningsarbetet. Myndigheten ska stödja utvecklingen av arbetsmetoden 100 % ren hårdträning och det nationella dopningsnätverket PRODIS. För att genomföra uppdraget får Folkhälsomyndigheten använda 2 450 000 kronor. Folkhälsomyndigheten ska lämna en redovisning av uppdraget till Socialdepartementet senast den 31 mars 2019.

 • Regeringen håller fast vid förslag om utökat rökförbud – förslag till Riksdagen

  Socialminister Annika Strandhäll står framför journalister på en tågperrong.
  Regeringen föreslår rökförbud på flera offentliga platser. Det presenterade socialminister Annika Strandhäll - på en tågperrong Foto: Hanna Strandberg/Regeringskansliet

  Regeringen föreslår bland annat utökat rökförbud på flera offentliga platser, däribland lekplatser, idrottsplatser, uteserveringar, busshållplatser och tågperronger. Lagrådet har yttrat sig och regeringen väljer att hålla fast vid rökförbud på det sätt som föreslogs i lagrådsremissen även i propositionen till riksdagen. Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 januari 2019, förutom bestämmelserna om spårbarhet och märkning som förslås träda i kraft den 20 maj 2019 för cigaretter och rulltobak och den 20 maj 2024 för andra tobaksvaror.

Foto: Folio Bildbyrå AB

Strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar

Regeringen har beslutat om en ny strategi mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar, eftersom situationen har förändrats sedan förra strategin från 2006.

Foto: Folio Bildbyrå AB

Långsiktighet i ANDT-arbetet

I regeringens strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT) från 2016 tar regeringen ytterligare steg för att öka aktiviteten inom området. Målet är att nå ett samhälle fritt från narkotika och dopning, minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk.

Foto: Folio Bildbyrå AB

Samlade stödet till idrotten närmare 2 miljarder

Det samlade stödet till idrotten under 2018 är totalt 1 954 miljoner kronor och fördelas av Riksidrottsförbundet, som gör en översyn av hur dessa medel fördelas, bland annat utifrån ett jämställdhetsperspektiv. För 2018 ökar stödet som fördelas av Riksidrottsförbundet med 19 miljoner kronor.

Illustration: Annika Carlsson

Jämställd hälsa - regeringens insatser

Det femte jämställdhetspolitiska delmålet är jämställd hälsa. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor. En jämställd hälsa är ett mål i sig, men en god hälsa för kvinnor och män respektive flickor och pojkar bidrar även till ett jämställt och aktivt deltagande i samhället. Ta del av regeringens hittills genomförda insatser.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 562 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida