Folkhälsa och sjukvård

Folkhälsa och sjukvård handlar om de insatser som görs för att förebygga ohälsa och vårda de som är sjuka. Området omfattar allt från breda insatser för att främja folkhälsan och utvecklingen av vården till specifika frågor som alkohol, tobak, läkemedel och skydd mot smittsamma sjukdomar.

Ansvariga för folkhälsa och sjukvård

Ansvarigt statsråd

Porträtt av folkhälso,- sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Gabriel Wikström Folkhälso-, sjukvårds- och idrotts­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om folkhälsa och sjukvård

 • FN antog deklaration för att minska drogproblemen i världen

  • Gabriel Wikström står i en talarstol i FN:s generalförsamling

   Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström håller Sveriges anförande i FN:s generalförsamling.

   Foto: Regeringskansliet

  • Gabriel Wikström sitter tillsammans med personer från andra länder på ett podium

   Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström (i mitten) deltar på seminariet "Listen first" som handlar om vikten att lyssna på barn och ungdomar för att stödja dem till ett hälsosamt liv.

   Foto: Regeringskansliet

  Tisdagen den 19 april beslutade FN:s medlemsstater om en ny deklaration, som kompletterar andra befintliga beslut, där de förbinder sig att arbeta för att både minska efterfrågan och tillgången på narkotika. Beslutet togs under generalförsamlingens särskilda högnivåsession om narkotika, UNGASS, i New York som pågår till och med den 21 april.

 • Avgiftsfri screening - proposition lämnad till riksdagen

  I propositionen lämnas förslag om att en ny lag om avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården införs. Lagförslaget föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström talar från en scen.
– IT-stödens möjligheter att utbyta information måste förbättras och lagstiftningen kring informationshantering behöver ses över, säger Gabriel Wikström. Foto: Regeringskansliet

E-hälsa - en förutsättning för att uppnå en mer effektiv och jämlik vård

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har beslutat att ställa sig bakom en gemensam vision för e-hälsoarbetet fram till 2025. Visionen bygger vidare på de tankar och ansatser som finns i strategin från 2010. Avsikten är att visionen ska följas avhandlingsplaner.

Foto: Folio Bildbyrå AB

Kontinuitet och långsiktighet i ANDT-arbetet

Regeringen har beslutat om en förnyad men fortsatt samlad strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-politiken) för perioden 2016–2020. I strategin tar regeringen nya steg för att öka engagemanget och aktiviteten inom området och för att bidra till målet att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Foto: Johner/Corbis

Regeringens satsning på kortare väntetider inom cancervården

Regeringen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, genomför mellan 2015 och 2018 en rad insatser på cancerområdet för att uppnå en mer jämlik och tillgänglig cancervård med fokus på att korta väntetiderna och minska regionala skillnader.

Foto: Johner

Samarbete för att motverka antibiotikaresistens

Resolutioner i FN:s generalförsamlingar, en global plan i Världshälsoförsamlingen i Genève och blocköverskridande samtal i Sverige. Genom ökat samarbete internationellt och regionalt så görs framsteg mot ett växande globalt hälsohot.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 821 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida