Folkhälsa och sjukvård

Folkhälsa och sjukvård handlar om de insatser som görs för att förebygga ohälsa och vårda de som är sjuka. Området omfattar allt från breda insatser för att främja folkhälsan och utvecklingen av vården till specifika frågor som alkohol, tobak, läkemedel och skydd mot smittsamma sjukdomar.

Ansvariga för folkhälsa och sjukvård

Ansvarigt statsråd

Porträtt av folkhälso,- sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Gabriel Wikström Folkhälso-, sjukvårds- och idrotts­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om folkhälsa och sjukvård

  • Reformer för ökad välfärd och trygghet i statens budget 2017 inom folkhälso- och sjukvårdsområdet

    Regeringen föreslår i denna proposition en satsning om 10 miljarder kronor per år till kommuner och landsting från och med 2017. Av dessa medel uppgår tillskottet till landsting till 2,3 miljarder kronor 2017. Därutöver finns ett antal nya och pågående satsningar inom hälso- och sjukvårdspolitiken.

  • Högnivåmöte om antibiotikaresistens i FN:s generalförsamling

    Foto: Johner

    Den 21 september anordnas ett högnivåmöte om antimikrobiell resistens (AMR) i FN:s generalförsamling och den svenska delegationen leds av Gabriel Wikström. AMR, och särskilt antibiotikaresistens, är ett globalt hälsohot som ökar i omfattning. Tillgång till effektiva antibiotika är en förutsättning för olika hälso- och sjukvårdsinsatser, till exempel cancerbehandlingar och operationer av olika slag. Sverige har länge varit drivande för att få upp AMR-frågan på den globala dagordningen.

Foto: Maskot/Folio

Gabriel Wikströms sjukvårdsdialoger hösten 2016

Sjukvårdsministern besöker under 2016 samtliga landsting för en löpande dialog kring bland annat samverkansformer och strategiska vägval och prioriteringar som regeringen har att göra inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Foto: Johner

Nya lagändringar ska garantera jämlikhet i vården

Två förslag om lagändringar i hälso- och sjukvårdslagen har skickats ut från Socialdepartementet. Förslagen berör privata sjukvårdsförsäkringar samt att universitetssjukhus garanterat ska drivas av landstingen även i framtiden.

Folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström talar från en scen.
– IT-stödens möjligheter att utbyta information måste förbättras och lagstiftningen kring informationshantering behöver ses över, säger Gabriel Wikström. Foto: Regeringskansliet

E-hälsa - en förutsättning för att uppnå en mer effektiv och jämlik vård

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting har beslutat att ställa sig bakom en gemensam vision för e-hälsoarbetet fram till 2025. Visionen bygger vidare på de tankar och ansatser som finns i strategin från 2010. Avsikten är att visionen ska följas avhandlingsplaner.

Foto: Johner/Corbis

Regeringens satsning på kortare väntetider inom cancervården

Regeringen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, genomför mellan 2015 och 2018 en rad insatser på cancerområdet för att uppnå en mer jämlik och tillgänglig cancervård med fokus på att korta väntetiderna och minska regionala skillnader.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 936 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida