Folkhälsa och sjukvård

Folkhälsa och sjukvård handlar om de insatser som görs för att förebygga ohälsa och vårda de som är sjuka. Området omfattar allt från breda insatser för att främja folkhälsan och utvecklingen av vården till specifika frågor som alkohol, tobak, läkemedel och skydd mot smittsamma sjukdomar.

Ansvariga för folkhälsa och sjukvård

Ansvarigt statsråd

Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström
Gabriel Wikström Folkhälso-, sjukvårds- och idrotts­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om folkhälsa och sjukvård

  • Svensk kampanj för flytt av europeisk läkemedelsmyndighet från London till Sverige

    Regeringen har torsdag den 8 december fattat beslut om att aktivt arbeta för att EUs läkemedelsmyndighet EMA omlokaliseras till Sverige och Stockholm Uppsala-regionen. Detta efter det brittiska folkets beslut att lämna EU och att europeiska institutioner lokaliserade i Storbritannien därmed behöver söka ny hemvist.

  • Reformer för ökad välfärd och trygghet i statens budget 2017 inom folkhälso- och sjukvårdsområdet

    Regeringen föreslår i denna proposition en satsning om 10 miljarder kronor per år till kommuner och landsting från och med 2017. Av dessa medel uppgår tillskottet till landsting till 2,3 miljarder kronor 2017. Därutöver finns ett antal nya och pågående satsningar inom hälso- och sjukvårdspolitiken.

Foto: Maskot/Folio

Gabriel Wikströms sjukvårdsdialoger

Sjukvårdsministern besöker även under 2017 samtliga landsting för en löpande dialog kring bland annat samverkansformer och strategiska vägval och prioriteringar som regeringen har att göra inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Foto: Regeringskansliet

Ny lag ska öka tillgången till sprututbyte

Regeringen anser att sprututbytesverksamhet bör vara tillgängligt i hela landet där det finns behov. Den 29 september presenterade folkhälso-, sjukvårds och idrottsminister Gabriel Wikström regeringens lagförslag för att göra detta möjligt.

Foto: Johner/Corbis

Regeringens satsning på kortare väntetider inom cancervården

Regeringen tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, genomför mellan 2015 och 2018 en rad insatser på cancerområdet för att uppnå en mer jämlik och tillgänglig cancervård med fokus på att korta väntetiderna och minska regionala skillnader.

Foto: Johnér

Kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården – nyckeln till en mer jämlik och tillgänglig vård

Regeringen har identifierat kompetensförsörjningen som en nyckelfaktor i att förbättra hälso- och sjukvården, bland annat vad avser att göra vården mer jämlik över landet och för att öka tillgängligheten.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 1148 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida