Folkrätt

Folkrätten består av regler och principer som reglerar hur stater och vissa andra internationella aktörer ska samarbeta och agera gentemot varandra. Folkrätten baseras främst på traktater (överenskommelser) och sedvanerätt. Folkrätten kräver bl.a. respekt för FN-stadgan och dess regler om territoriell integritet och förbud mot våldsanvändning. Folkrätten innehåller också regler om ansvarsutkrävande för internationella brott som folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. I folkrätten ingår bl.a. mänskliga rättigheter, internationell humanitär rätt, internationell straffrätt och traktaträtt.

Ansvariga för folkrätt

Ansvarigt statsråd

Margot Wallström, Utrikes­minister
Margot Wallström Utrikes­minister

Aktuellt om folkrätt

 • Sverige i FN:s säkerhetsråd – den humanitära rätten och skydd av sjukvården

  • Folkrättsdagen Margot Wallström

   - Vi står inför många utmaningar, men Sverige inleder sitt andra år i säkerhetsrådet med beslutsamhet och med målet att uppnå konkreta resultat, sade utrikesminister Margot Wallström i sitt anförande vid Folkrättsdagen 2018.

   Foto: Moa Haeggblom/Regeringskansliet

  • Folkrättsdagen Helen Durham

   Doktor Helen Durham från Internationella rödakorskommittén, uppmanade Sverige att verka för att säkerhetsrådet i sina resolutionstexter inte skapar nya begrepp som kan blandas samman med etablerade begrepp inom den humanitära rätten.

   Foto: Moa Haeggblom/Regeringskansliet

  • Folkrättsdagen Marie Jacobsson

   - För att folkrätten ska ha genomslag krävs att den stöds av en politisk vilja, aktiv diplomati, politiskt och diplomatiskt mod samt en evig kamp, sade UD:s folkrättsrådgivare Marie Jacobsson.

   Foto: Moa Haeggblom/Regeringskansliet

  • Folkrättsdagen publik

   Folkrättsdagen ägde rum i Bankhallen på UD.

   Foto: Moa Haeggblom/Regeringskansliet

  Den 1 februari 2018 arrangerades UD:s folkrättsdag, som samlade runt 100 gäster från akademin, civilsamhället, rättsväsendet, ambassader och myndigheter. Temat för dagen var ”Sverige, säkerhetsrådet och folkrätten”. En särskild vinkel var hur Sverige i FN:s säkerhetsråd verkar för att förbättra skyddet av sjukvården i väpnade konflikter. Paneldeltagare var bland andra utrikesminister Margot Wallström och doktor Helen Durham, chef för folkrätt och policy vid Internationella rödakorskommittén (ICRC).

securitycouncil.jpg
securitycouncil.jpg Foto: UN Photo

Sverige i FN:s säkerhetsråd

Efter att ha röstas in i FN:s säkerhetsråd med stor marginal sitter Sverige under 2017 och 2018 som icke-permanent medlem i säkerhetsrådet tillsammans med de fem permanenta medlemsländerna Frankrike, Kina, Storbritannien, Ryssland och USA, samt nio andra icke-permanenta medlemmar.

wallström
wallström Foto: Regeringskansliet

Regeringen återupprättar en folkrätts- och nedrustningsdelegation

Regeringen beslutade torsdag den 17 december att inrätta en folkrätts- och nedrustningsdelegation med uppgift att följa och analysera utvecklingen på det humanitärrättsliga området och på nedrustningsområdet.

icc
icc Bild: ICC

Internationella tribunaler och domstolar

Sverige samarbetar sedan mitten av nittiotalet med de internationella brottmålstribunalerna för f.d. Jugoslavien och Rwanda, vilka inrättades av FN:s säkerhetsråd 1993 respektive 1994. Vidare har Sverige möjlighet att samarbeta med Specialdomstolen för Sierra Leone och Internationella brottmålsdomstolen (ICC) som är en permanent domstol, inrättad genom en multilateral överenskommelse.

Omslagbild till skriften Information om den humanitära rätten.
Information om den humanitära rätten är en skrift i Totalförsvarets folkrättsråds skriftserie. Foto: Försvarsmakten

Totalförsvarets folkrättsråd

Information om den humanitära rätten är en ny publikation i Totalförsvarets folkrättsråds skriftserie. Skriften beskriver den humanitära rättens grundläggande regler och svarar på frågor om vad den humanitära rätten är och hur den regleras internationellt och i Sverige.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Områden
Områden
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet