Försvar

Området omfattar totalförsvar, det vill säga den verksamhet som är nödvändig för att förbereda Sverige för krig. Totalförsvar består av det militära försvaret och det civila försvaret samt samordningen mellan dessa verksamheter. Området inkluderar bland annat frågor rörande totalförsvarsplikt, försvarsunderrättelseverksamhet och signalskydd. I området ingår också försvars- och försvarsmaterielsamarbeten med andra länder.

Ansvariga för försvar

Ansvariga statsråd

Peter Hultqvist Försvars­minister
Peter Hultqvist Försvars­minister
Morgan Johansson, Justitie- och migrations­minister
Morgan Johansson Justitie- och inrikes­minister

Ansvariga departement

Aktuellt om försvar

 • De nordiska försvarsministrarna träffades inom ramen för Nordefco

  Ministrarna svarar på frågar sittandes vid ett avlångt bord framför en grupp journalister.
  Under mötet diskuterades bland annat säkerhetssituationen i de nordiska ländernas närområde och en uppdaterad vision för Nordefco. Foto: Marius Vågenes Villanger / Norges Försvarsmakt

  Peter Hultqvist deltog den 10–11 april på nordiskt försvarsministermöte i norska Bergen. Mötet skedde inom ramen för det nordiska försvarssamarbetet Nordefco.

 • Statssekreterare Jan Salestrand talade på Försvarskonferensen i Skövde

  Statssekreterare Jan Salestrand inledningstalade på Försvarskonferensen i Skövde
  Statssekreterare Jan Salestrand inledningstalade på Försvarskonferensen i Skövde. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

  Statssekreterare Jan Salestrand inledningstalade på årets försvarskonferens, som hölls i Skövde den 9-10 april. Konferensen fokuserade på totalförsvarsfrågor och genomförande av försvarsbeslutet från juni 2015, var vi står nu och vad som kan hända under den kommande mandatperioden. Talare från flera myndigheter och organisationer berörde olika aspekter av totalförsvaret.

Illustration: Regeringskansliet

Regeringen ger Statskontoret uppdrag avseende intern ledning, styrning och uppföljning inom Försvarsmakten

Regeringen beslutade den 15 februari att ge Statskontoret i uppdrag att analysera och bedöma om de ekonomiska underlagen från Försvarsmakten är ändamålsenliga som underlag för budgetprocessen. Statskontoret ska enligt uppdraget också föreslå åtgärder som Försvarsmakten eller regeringen bör vidta för att förbättra förutsättningarna för en väl fungerande intern ledning, styrning och uppföljning inom Försvarsmakten.

Illustration: Regeringskansliet

Försvarsberedningen

Försvarsberedningen gavs den 9 januari 2017 anvisningar för det fortsatta arbetet. Senast den 14 maj 2019 ska beredningen lämna en försvars- och säkerhetspolitisk rapport till regeringen. Rapporten kommer att vara ett viktigt underlag inför nästa försvarsbeslut 2020.

Inriktningspropositionen
Inriktningspropositionen Foto: Mikael Kiesbye/Regeringskansliet

Genomförandet av försvarsbeslutet - regeringens åtgärder på försvarsområdet

Under mandatperioden har regeringen arbetat med att genomföra det av riksdagen fastställda försvarsbeslutet. Mycket har redan åstadkommits och det går att se ett antal områden där beslutet redan hunnit få effekt.

Sverige Finland
Svensk-finskt försvarsamarbete Försvarsdepartementet

Försvarssamarbetet Sverige Finland

Sverige och Finland har ett nära försvarspolitiskt samarbete och samverkar både bilateralt och inom olika internationella forum.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 864 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida