Civilt försvar i statens budget

Civilt försvar omfattas av anslag som är en del av utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, i regeringens budgetproposition för 2017. Området krisberedskap omfattas av samma anslag som civilt försvar.

Mer om statens budget

Den 20 september 2017 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen.