Om initiativet Fossilfritt Sverige

Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Inte bara för att det är moraliskt rätt mot kommande generationer, utan för att det är ekonomiskt smart. För att nå dit krävs att alla aktörer i samhället arbetar aktivt med att minska utsläppen. Regeringen har därför startat Fossilfritt Sverige – ett initiativ som ska synliggöra aktörer som i sin verksamhet bidrar till att lösa klimatfrågan och uppnå målet om ett fossilfritt samhälle.

I Sverige finns många företag, kommuner, föreningar och andra typer av aktörer som kan och vill bidra till att utsläppen av växthusgaser minskar. De har insett att omställningen banar väg för nya affärsmöjligheter, teknologier och bättre samhällslösningar. Fossilfritt Sverige är en möjlighet för dessa aktörer att visa upp sina insatser under ett gemensamt paraply, såväl i Sverige som internationellt.

Fossilfritt Sverige är öppet för alla aktörer som ställer upp på den deklaration som tagits fram för initiativet. Deklarationen klargör att aktörer som deltar i initiativet delar uppfattningen om att världen måste bli fossilfri och att Sverige ska gå före i detta arbete. Deklarationen klargör också att aktörer som deltar ska kunna visa upp konkreta åtgärder för minskade utsläpp.

Inför klimatmötet COP21 i Paris tog FN initiativ till en Action Agenda, för att visa hur företag, städer, kommuner och organisationer bidrar till klimatarbetet. Insatserna granskas och registreras i en databas kallad NAZCA, där det framgår hur insatserna bidrar till minskade utsläpp. Aktörer som väljer att delta i sitt Fossilfritt Sverige uppmuntras att registrera sina insatser i NAZCA, som ett sätt att ge en bredare kvalitetsstämpel till aktörens klimatinsatser.

Agendan kommer fortsätta under kommande år och ha en central plats vid nästa klimatmöte, COP22 i Marrakesh. Inom ramen för Fossilfritt Sverige samlar regeringen svenska aktörer som vill bidra till den internationella plattformen.

Alla aktörer som deltar i Fossilfritt Sverige presenteras här på regeringens webbplats och det framgår då också om aktören är registrerad i NAZCA. Att vara registrerad i NAZCA är dock inte något krav för att delta.