Anmälan till initiativet Fossilfritt Sverige

Fyll i nedanstående formulär om du representerar en aktör som vill delta i initiativet Fossilfritt Sverige. Efter att vi tagit emot er anmälan återkommer vi med bekräftelse på ert deltagande. Aktörer som genom insatser i sin egen verksamhet kan bidra till minskade utsläpp i Sverige eller internationellt uppmanas att skriva in dessa insatser i FN:s databas över klimatinsatser, NAZCA. Dessa aktörer kommer att ha en länk till sitt bidrag till NAZCA-databasen vid sidan av sitt namn i listan över deltagande aktörer här på regeringens webbplats.

Vem kan delta?

Initiativet Fossilfritt Sverige samlar svenska aktörer som vill bidra till klimatomställningen. Alla typer av aktörer såsom företag, kommuner, städer, organisationer, institut, investerare och nätverk är välkomna att skicka in en anmälan.

Aktörer som av något skäl inte kan skriva in sina insatser i NAZCA-databasen kan ändå delta, men ombeds då kontakta oss för en diskussion.