Funktionshinder

Funktionshinderspolitiken utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Politiken tar tillvara de rättigheter och intressen som personer med funktionsnedsättningar har i samhället. Flera områden omfattas av politiken, till exempel arbetsmarknadspolitiken eller utbildningspolitiken.

Ansvariga för funktionshinder

Ansvarigt statsråd

Åsa Regnér, Barn-, äldre- och jämställdhets­minister
Åsa Regnér Barn-, äldre- och jämställdhets­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om funktionshinder

  • Nya åtgärder inom den statliga assistansersättningen

    Under en pressträff i dag, tisdag, presenterade ansvarigt statsråd för funktionshinderspolitiken Åsa Regnér en rad åtgärder för den statliga assistansersättningen. Bland annat ska den tidigare tillämpningen av väntetid och beredskap återställas och tvåårsomprövningarna tillfälligt stoppas.

Illustration: Regeringskansliet

Diskriminering av personer med funktionsnedsättning motverkas på arbetsmarknaden

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för delaktighet (MFD) att vidta kunskapshöjande åtgärder för att motverka diskriminering av personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden.En redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2018.

Illustration: Regeringskansliet

Uppdrag till Diskrimineringsombudsmannen om särskilda insatser för att motverka diskriminering

Regeringen uppdrar åt Diskrimineringsombudsmannen (DO) att vidta särskilda åtgärder för att motverka diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden. En redovisning av uppdraget lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2018.

Illustration: Regeringskansliet

Stopp för bristande tillgänglighet även för småföretag

Regeringen föreslår i en proposition att förbudet mot diskriminering på grund av bristande tillgänglighet också ska omfatta företag med färre än tio medarbetare. Detta om företaget arbetar med varor och tjänster till allmänheten.

Två kvinnor sitter på en balkon och samtalar.
Utgångspunkten är en lagstiftning som innebär att den som har behov av stöd får det och som främjar att alla människor – flickor, pojkar, kvinnor och män – oavsett funktionsnedsättning kan vara delaktiga i samhällslivet. Foto: Åke Nyqvist/Folio

Stödinsatser till personer med funktionsnedsättning

Regeringens funktionshinderspolitik berör alla politikområden. Stödinsatserna inom LSS och assistansersättningen är en del av funktionshinderspolitiken. Lagstiftningen är drygt tjugo år gammal. Därför tillsatte regeringen 2016 en statlig utredning för modernisera och se över de två lagarna.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 240 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida