Funktionshinder

Funktionshinderspolitiken utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Politiken tar tillvara de rättigheter och intressen som personer med funktionsnedsättningar har i samhället. Flera områden omfattas av politiken, till exempel arbetsmarknadspolitiken eller utbildningspolitiken.

Ansvariga för funktionshinder

Ansvarigt statsråd

Åsa Regnér, Barn-, äldre- och jämställdhets­minister
Åsa Regnér Barn-, äldre- och jämställdhets­minister

Ansvarigt departement

Aktuellt om funktionshinder

  • Budget i fokus vid höstens första möte med Funktionshindersdelegationen

    Gustav Fridolin och Madeleine Harby Samuelsson.
    Utbildningsminister Gustav Fridolin talade på temat Politik för en jämlik kunskapsskola. Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson berättade om regeringens budgetsatsningar inom området funktionshinderspolitik. Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

    Socialdepartementet och Funktionshindersdelegationen hade måndagen den 18 september sitt första möte efter sommaren. Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson ledde mötet och berättade om regeringens budgetsatsningar inom området funktionshinderspolitik. Mötet fick också besök av utbildningsminister Gustav Fridolin och civilminister Ardalan Shekarabi.

  • Reformer inom området funktionshinder – budgetpropositionen 2018

    Regeringen ger i budgetpropositionen för 2018 en rad förslag som ska öka välfärden och tryggheten i Sverige. Flera av förslagen ska också leda till ökad jämställdhet, vilket är högt prioriterat av Sveriges första feministiska regering. Här kan du läsa om några av förslagen inom funktionshinderspolitiken. Budgetpropositionen för 2018 är en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Illustration: Regeringskansliet

Diskriminering av personer med funktionsnedsättning motverkas på arbetsmarknaden

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för delaktighet (MFD) att vidta kunskapshöjande åtgärder för att motverka diskriminering av personer med funktionsnedsättning på arbetsmarknaden.En redovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2018.

Illustration: Regeringskansliet

Uppdrag till Diskrimineringsombudsmannen om särskilda insatser för att motverka diskriminering

Regeringen uppdrar åt Diskrimineringsombudsmannen (DO) att vidta särskilda åtgärder för att motverka diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden. En redovisning av uppdraget lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2018.

Illustration: Regeringskansliet

Stopp för bristande tillgänglighet även för småföretag

Regeringen föreslår i en proposition att förbudet mot diskriminering på grund av bristande tillgänglighet också ska omfatta företag med färre än tio medarbetare. Detta om företaget arbetar med varor och tjänster till allmänheten.

Två kvinnor sitter på en balkon och samtalar.
Utgångspunkten är en lagstiftning som innebär att den som har behov av stöd får det och som främjar att alla människor – flickor, pojkar, kvinnor och män – oavsett funktionsnedsättning kan vara delaktiga i samhällslivet. Foto: Åke Nyqvist/Folio

Stödinsatser till personer med funktionsnedsättning

Regeringens funktionshinderspolitik berör alla politikområden. Stödinsatserna inom LSS och assistansersättningen är en del av funktionshinderspolitiken. Lagstiftningen är drygt tjugo år gammal. Därför tillsatte regeringen 2016 en statlig utredning för modernisera och se över de två lagarna.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 236 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida