Funktionshinder i statens budget

Området Funktionshinder en del av utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg i statens budget.

Området omfattar följande anslag:
3:1 Myndigheten för delaktighet
3:2 Bidrag till handikapporganisationer

Mer om statens budget

Den 20 september 2017 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen.