Civilsamhället masterhead.jpg
Foto: Katarina Tomhill/Regeringskansliet

Regeringens och svenska civilsamhällesorganisationers gemensamma åtaganden för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet

Den 2 juli 2015 beslutade regeringen om gemensamma åtaganden med svenska civilsamhällesorganisationer för stärkt dialog och samverkan inom utvecklingssamarbetet. De gemensamma åtagandena ligger till grund för UD:s förhållningssätt till svenska civilsamhällsorganisationer och vilar på sex principer om självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet, öppenhet och insyn, samt mångfald.

Ansvariga departement
Utrikes­departementet
  • Forum med det civila samhället 2017

    IL gemensamma åtaganden.JPG
    Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin vid forum med det civila samhället den 13 februari 2017. Foto: Regeringskansliet

    Inom ramen för de gemensamma åtagandena bjöd regeringen den 13 februari 2017 in svenska civilsamhällesorganisationer till det årliga civilsamhällesforumet för att diskutera utvecklings- och biståndsfrågor. Civilsamhället fick då möjlighet att tillsammans med regeringsföreträdare diskutera hur regeringen och civilsamhället hittills har arbetat inom ramen för de gemensamma åtagandena och hur man bäst skulle ta dessa vidare. Tillfälle gavs även att diskutera det nyligen antagna policyramverket för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd.

Foto: Frank Svensson/Regeringskansliet

Arbetsgruppen för de gemensamma åtagandena

De gemensamma åtagandena fastställer att en representativ arbetsgrupp utses som kontinuerligt följer upp och utvärderar åtagandena. Arbetsgruppen består av representanter från det civila samhället och UD. I arbetsgruppen deltar även Sida som observatör.

Foto: Frank Svensson/Regeringskansliet

Detta är de gemensamma åtagandena

De gemensamma åtagandena ligger till grund för UD:s förhållande till svenska civilsamhällesorganisationer. Genom de gemensamma åtagandena skapas ett ramverk för dialog mellan regeringen och det civila samhället.