Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande i statens budget

Utrikeshandel, handels- och investeringsfrämjande är en del av utgiftsområde 24 Näringsliv i statens budget

 
Området omfattar följande anslag:  
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet
2:2 Kommerskollegium
2:3 Exportfrämjande verksamhet
2:4 Investeringsfrämjande
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer
2:6 Bidrag till standardiseringen

Kontakt

Planeringsstaben (UD PLAN), Utrikesdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00
e-post till Planeringsstaben (UD PLAN), Utrikesdepartementet, via registrator

Mer om statens budget

Den 20 september 2017 lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen.