Jury för Musikexportpriset

Juryn för Musikexportpriset består av ordförande Annika Rembe, generaldirektör Svenska Institutet och sekreterare Håkan Hjort, gruppchef UD-FH, Utrikesdepartementet, samt ytterligare nio ledamöter.

Ledamöter:
Christer Modig, verkställande direktör MTG Radio
Jesper Thorsson, verkställande direktör Export Music Sweden
Ludvig Werner, verkställande direktör IFPI
Per Sinding-Larsen, musikjournalist Sveriges Television
Anna-Karin Larsson, redaktionschef SR Musik, Sveriges Radio P2
Elisabet Widlund, verkställande direktör Musikförläggarna
Jonas Burman, chef Musikplattformen vid Statens musikverk
Claes Olson, redaktör Musikindustrin
Linda Portnoff, Musiksverige