It-politik i statens budget

It-politik omfattas av anslag som är en del av utgiftsområde 22 Kommunikationer, i statens budget.

Området omfattar följande anslag:
2:1 Post- och telestyrelsen
2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade
2:3 Grundläggande betaltjänster
2:4 Informationsteknik och telekommunikation
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation

It-politik i siffror

Här kan du se förslag och beslut om ramar och anslagsnivåer för statens budget.

Kontakt

Budgetenheten, Näringsdepartementet
Telefon (växel) 08-405 10 00

Mer om statens budget

Den 18 april 2017 lämnade regeringen 2017 års ekonomiska vårproposition samt Vårändringsbudgeten för 2017 till riksdagen.