Jämställdhet

Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kvinnor och män som ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Området omfattar bland annat  frågor som makt, inflytande, ekonomi, utbildning, arbete och fysisk integritet.

Aktuellt om jämställdhet

 • Feministisk regering

  Stefan Löfven och Åsa Regnér.
  Regeringens jämställdhetspolitik bygger på det övergripande målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Foto:Sören Andersson

  Sverige har världens första feministiska regering. Det innebär att jämställdhet är avgörande för regeringens prioriteringar – i beslut och tilldelning av resurser. Kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet står i centrum, både i det nationella och internationella arbetet. Ta del av vad regeringen gör för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män.

 • Uppdrag om informationsinsatser rörande hälsa och jämställdhet för nyanlända och asylsökande barn och unga

  Illustration: Regeringskansliet

  Regeringen ger Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) i uppdrag att i samverkan med den nationella webbaserade ungdomsmottagningen UMO, ta fram och sprida en digital plattform med information om hälsa och jämställdhet med fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) riktad till nyanlända och asylsökande barn och unga i åldrarna 13–20 år.

Illustration: Regeringskansliet

"Vi måste lära fler länder om vår sexköpslag"

Frankrike är det fjärde europeiska landet som kriminaliserar sexköp. Våra förhoppningar är att fler länder kommer att fatta beslut i denna riktning, skriver utrikesminister Margot Wallström och jämställdhetsminister Åsa Regnér i en debattartikel.

Jämställdhetsminister Åsa Regnér tillsammans med generaldirektörer för JiM-myndigheter
Regeringens utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i staten (JiM), har 2016 utökats med ytterligare 18 myndigheter och en organisation, och omfattar totalt 60 verksamheter. Jämställdhetsministern träffade i februari generaldirektörer från de nytillkomna myndigheterna tillsammans med några av de generaldirektörer som sedan tidigare arbetar med JiM – för kunskapsspridning, erfarenhetsutbyte och dialog. Foto: Sören Andersson

Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter - JiM

Regeringens utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) syftar till att stärka myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering. Utvecklingsprogrammet startade 2013 med 18 pilotmyndigheter och har sedan utökats till att idag omfatta 59 myndigheter och en organisation.

Illustration: Regeringskansliet

Stärkt stöd till våldsutsatta kvinnor och barn

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att lämna förslag på hur styrningen av insatser mot mäns våld mot kvinnor kan förbättras. Regeringen ger också Socialstyrelsen i uppdrag att fördela utvecklingsmedel och ge kompetensstöd till arbetet mot våld i nära relationer och våldsutsatta kvinnor och barn.

Två kvinnor i en talarstol samtalar
Den 7 oktober överlämnade Jämställdhetsutredningens utredare Cecilia Schelin Seidegård sitt betänkande till jämställdhetsminister Åsa Regnér. Foto: Emma Gårdsäter/Regeringskansliet

Jämställdhetspolitiken behöver tydligare styrning

Den 7 oktober lämnade Jämställdhetsutredningen sitt betänkande till jämställdhetsminister Åsa Regnér. Trots att utvecklingen har gått framåt på en del områden, visar utredningen att det kvarstår många utmaningar för att samhället ska bli jämställt.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 510 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida