Jämställdhet

Jämställdhet handlar om jämlikhet mellan kvinnor och män som ska ha samma möjlighet att forma samhället och sina egna liv. Området omfattar bland annat  frågor som makt, inflytande, ekonomi, utbildning, arbete och fysisk integritet.

Aktuellt om jämställdhet

Foto: Roger Dahlberg/Regeringskansliet

Jämställda pensioner

”Vi har ett problem med stora skillnader mellan mäns och kvinnors pensioner. Det har sin grund i ett ojämställt samhälle och arbetsliv. Kvinnor har lägre löner, arbetar oftare deltid och tar ett större ansvar för barn och hem. Det får stor effekt på pensionen. Vi har därför tagit ett helhetsgrepp på frågan”, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll som även är ordförande i Pensionsgruppen vilken nu presenterat sina analyser i en promemoria samt på ett seminarium.

Foto av Per-Anders Sunesson, Sveriges nya ambassadör mot människohandel.
Per-Anders Sunesson, Sveriges nya ambassadör mot människohandel. Foto: Mats Bäckelin/Regeringskansliet

Svensk ambassadör för arbetet mot människohandel

Regeringen har beslutat att inrätta en ny ambassadörstjänst för arbetet mot människohandel. Beslutet innebär att Sveriges internationella roll som framstående försvarare av de mänskliga rättigheterna stärks. Per-Anders Sunesson, idag enhetschef på Socialdepartementet, tillträder den nya tjänsten den 16 maj i år.

Illustration: Regeringskansliet

Stärkt stöd till våldsutsatta kvinnor och barn

Regeringen ger Statskontoret i uppdrag att lämna förslag på hur styrningen av insatser mot mäns våld mot kvinnor kan förbättras. Regeringen ger också Socialstyrelsen i uppdrag att fördela utvecklingsmedel och ge kompetensstöd till arbetet mot våld i nära relationer och våldsutsatta kvinnor och barn.

Två kvinnor i en talarstol samtalar
Den 7 oktober överlämnade Jämställdhetsutredningens utredare Cecilia Schelin Seidegård sitt betänkande till jämställdhetsminister Åsa Regnér. Foto: Emma Gårdsäter/Regeringskansliet

Jämställdhetspolitiken behöver tydligare styrning

Den 7 oktober lämnade Jämställdhetsutredningen sitt betänkande till jämställdhetsminister Åsa Regnér. Trots att utvecklingen har gått framåt på en del områden, visar utredningen att det kvarstår många utmaningar för att samhället ska bli jämställt.

För att navigera med tangentbord i sökfilter använder du en kombination av TAB, RETUR och PIL tangenterna. Initialt TABBAR du dig in i filtermodulen. Med fokus på flikarna använder du dig av piltangenterna för att gå mellan flikarna. För att kliva ned i en önskad flik använd TAB

Hjälp: få hjälp med filtret

Du kan filtrera innehållet

Innehållstyper
Innehållstyper
Innehållstyper
Politiknivå
Områden
Områden
Områden
Statsråd
Statsråd
Statsråd
Departement/Övriga avsändare
Välj tidsperiod, skriv in datum i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD eller välj från kalendern som visas när du markerar i inmatningsfältet

Ditt urval

Hittar du inte vad du söker? Sök i allt innehåll.

Sök

Totalt 658 träffar.

Visa som
Antal träffar per sida